hội

Đất, súng, máu (Trần Long Vi)

“…Ông Điểu Hải, bố của Điểu Vinh, 16 tuổi, quê ở Bình Phước, lên công ty Long Sơn làm chưa đầy một tháng thì bị bắn chết, nói: “Tử hình Hiến thì con của mình cũng không sống lại được. Chuyện đã xảy ra rồi, lương tâm của mình không cho phép mình làm điều đó…”

Read more
Đau lòng vịt (Cóc Tía)

“…Còn nhiều tin tức khác nữa nhưng nếu liệt kê ra hết chỉ biết thốt lên: “Ôi! Thật là đau cái lòng của hàng triệu con vịt trụi lông!... hic hic.”…”

Read more
Đầu năm, xót xa cho một bạn già (Nguyễn Xuân Nghĩa)

“…Bao giờ ông Trần Anh Kim mới được trích xuất đi chữa bệnh tại bệnh viện cấp tỉnh Thanh Hóa? Xin giám thị trại giam số 5 và Tổng cục thi hành án hình sự không vất bộ Luật thi hành án hình sự đã được Quốc hội thông qua 5 năm nay vào sọt rác…”

Read more
Đấu tướng?... (Mạc Văn Trang)

"...Bọ nghĩ mãi, không hiểu vì sao thời bình, quân ít mà Phùng tướng quân lại đề xuất phong tướng nhiều thế nhỉ. Nghĩ mãi, đoán già đoán non, là thế này chăng: Đây là mưu sâu, kế hiểm của Phùng ĐT..."

Read more
Đinh La Thăng “Con dao pha” của đảng (Đinh Minh Đạo)

“…Nếu Đảng chỉ chú ý đến thực hiện đúng các quy trình, những sản phẩm như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Xuân Anh, Phan Đình Đức, Phùng Đình Thực … sẽ còn xuất hiện trong guồng máy cai trị của Đảng. Chúng tiếp tục làm nghèo đất nước và băng hoại xã hội…”

Read more
Đinh La Thăng kết quả của thể chế (Đỗ Ngà)

“…Đinh La Thăng được sinh ra từ thể chế này thì không lý do gì thể chế này lại không sinh ra vô số Đinh La Thăng khác. Đối với tôi, trừng trị Thăng chỉ là một tin thời sự chứ chẳng làm sạch được tí gì cái bộ máy chính quyền…”

Read more