hội

Rồi phải ai chịu trách nhiệm chứ? (Mai Quốc Ấn)

”...Vụ cháy Rạng Đông xứng đáng gọi là thảm hoạ quốc gia và hậu quả của nó sẽ còn kéo dài rất lâu, rất đau đớn. Càng thiếu minh bạch bao nhiêu thì thuyết âm mưu về việc nhanh chóng thâu tóm khu đất vàng ấy càng có chỗ cho tin đồn sinh sôi...”

Read more
Vài lời muốn nói (Bùi Văn Thuận)

”...Một bên là sự phản ứng giận dữ tự nhiên của dân chúng trước tội ác và bất công; một bên là mưu đồ và toan tính bài bản của một nhà nước độc tài nhằm chống lại những người dân đòi hỏi quyền lợi chính đáng...”

Read more
Vòi vĩnh để được “nhà nước vẫn nuôi anh em chúng ta” cũng sông núi trên vai (Phạm Đình Trọng)

”...với những “nhà thơ” của hội văn chương không tồn tại bằng tài năng, không tồn tại bằng tác phẩm văn chương mà chỉ tồn tại ở cái danh hão, tồn tại nhờ sự nuôi nấng chăm bẵm bằng đồng tiền thuế của dân, phải ngửa tay xin tiền nuôi nấng của quyền lực chính trị và khi nhận được đồng tiền tủi nhục..”

Read more