hội

thể bỏ yêu cầu đặt máy chủ tại VN (Hằng Thanh)

“…Không gian mạng không có biên giới quốc gia nên không nhất thiết phải có máy chủ ở Việt Nam. Áp đặt công nghệ cho DN sẽ khiến chi phí của họ phát sinh thì họ sẽ bỏ đi, hoặc hạn chế. Trung Quốc có thể không cần nhưng Việt Nam thì lại rất cần để phát triển kinh tế…”

Read more
Công an đang phân hóa? (Trân Văn)

“…Cho đến bây giờ, cả trăm triệu người Việt vẫn bị chính quyền đối xử như trẻ con. Các hành động phản kháng vẫn không được thừa nhận như tâm tư, nguyện vọng của đám đông, cần xem xét, giải quyết thấu đáo…”

Read more