hội

Tinh hoa (Đinh Phát)

“…Tinh thần công dân không cho phép bạn thờ ơ với những công việc chung của cộng đồng. Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!...”

Read more
Tình nghĩa cộng sản (Trân Văn)

“…Dường như hài cốt của hàng chục ngàn liệt sĩ sự khắc khoải của hàng trăm ngàn người khi thân nhân chưa “mồ yên, mả đẹp”, vẫn bị xem là chưa “thấu tình”, không “tận nghĩa” bằng các tượng đài, bảng đồng, bia đá, lễ tưởng niệm được tổ chức rầm rộ hàng năm…”

Read more
Tinh thần yêu nước (Nguyễn Dân facebooker Ếch Ao)

Một công ty du lịch ngưng bán tour đi Trung Quốc, những “avatar” (hình đại diện) mang hình bản đồ Tổ quốc, những bạn trẻ xuống đường tuần hành thể hiện tinh thần yêu nước... Họ, những con người Việt Nam đang thể hiện tinh thần yêu nước.

Read more
Huy Rứa Chân dung quyền lực (Hồng Hà)

‘…Chắc chắn với quyền năng của mình, có nhân vật “giấu mặt” góp phần can thiệp cho 17 tên “tai to mặt bự” sa đoạ và trác táng này, thoát vòng tố tụng. Người đó không ai khác, chính là Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Tô Huy Rứa…’

Read more
Huy Rứa Chân dung quyền lực (Kỳ 2) (Hồng Hà)

‘…Tô Huy Rứa điền tên mình vào chiếc ghế “hái ra tiền” đỏ rực, ngồi thế chỗ Hồ Đức Việt đã ngồi trước đây: Trưởng ban Tổ chức Trung ương… Tô Huy Rứa đã toại nguyện, khi chinh phục nấc thang quyền lực cao nhất của cuộc đời kẻ xuất thân từ làng… ăn mày…

Read more