hội

Thẩm phán làm khi về hưu (Việt Tiến)

“…Bài học cho các quan chức khi đương quyền là đừng hống hách và kiêu ngạo. Bởi vì quý vị sẽ sống cuộc đời còn lại khi về hưu với chính hậu quả quý vị gậy ra. Những ăn năn hối hận khi không còn quyền lực trong tay là thứ ăn năn vô vọng…”

Read more
Thẩm vấn: Hướng dẫn cho nhà hoạt động làm việc với Công an/An ninh (Trần Khả Minh Hate Change)

“…Khi buộc phải làm việc “một mình” với An ninh, các cảm xúc giận dữ, buồn phiền, đau khổ, lo âu sẽ chắc chắn xuất hiện. Vì vậy các nhà hoạt động cần phát triển kỹ năng để đối phó, xử lý và giảm nhẹ những cảm xúc tiêu cực kể trên bằng các bài tập thường xuyên về thiền định, lòng trắc ẩn và sự khoan dung…”

Read more
Thân phận công cụ (Phạm Đình Trọng)

“…Để nuôi đội quân bốn vạn công cụ tước đoạt quyền tự do sáng tạo nghệ thuật, tước đoạt quyền tự do tư tưởng của người Dân, mỗi năm nhà nước cộng sản phải chi 85 tỉ đồng tiền thuế của Dân…”

Read more
Tháng Tư, nghĩ về hòa giải! (Phạm Phú Khải)

”...tôi mong mỏi rằng một ngày nào đó người Việt có thể vượt qua được sự hận thù và chia rẽ chồng chất hiện nay, ước mong tôi đã trình bày nhiều lần trên trang này, để từng bước đi đến tinh thần hòa giải đích thực cho tương lai của đất nước và thế hệ mai sau...”

Read more
Thánh làng (Ngu Thanh)

“…Giờ đây không ai gọi chú H là Ông Thánh của làng nữa giống như chẳng ai khúm núm với Đinh La Thăng và rồi còn nhiều Thánh bị lột mặt, chẳng cứ gì chú H làng tôi…”

Read more