hội

Sốt ruột tháng Giêng (Nguyễn Ngọc Tư)

“Trong tờ giấy mà mấy chị đàn bà xúi nhau học thuộc lòng để khấn vái lúc đi chùa, bốn chữ gia đạo bình an đứng sau cùng, sau “làm một được hai, trồng một gặt mười…”. Mấy chị, cũng như nhiều người khác, vào chùa không phải để cầu an. Bây giờ, lúc rạp mình trước đức Phật là lúc tâm chúng sinh bất an nhất...”

Read more
Sự bất nhân trong vụ Lộc Hưng (Trịnh Kim Tiến)

“…Cho đến giờ phút này không một lãnh đạo cấp cao nào đứng ra tiếp xúc để nghe nguyện vọng của dân và làm rõ sự việc. Người dân không đồng ý với cách hành xử khuất tất, tàn ác của nhà cầm quyền, và vì vậy chắc chắn sự bất nhân sẽ còn tiếp diễn trong thành phố mà ông Thiện Nhân làm Bí thư…”

Read more
Sự đốn mạt của Phật giáo quốc doanh: cần một cuộc chỉnh đốn? (Hoa Nghi)

”...Cán bộ quản lý địa phương cấm quảng bá, trục lợi từ hoạt động tôn giáo dưới danh nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế. Cấm xây dựng các tượng Phật lớn ngoài trời. Các khoản thu nhập nếu có từ hoạt động tôn giáo chỉ sử dụng cho mục đích từ thiện, bảo trì; và các nhóm tôn giáo phải tuân thủ theo hệ thống thuế, có kiểm toán...”

Read more
Sự khốn nạn của báo Tuổi Trẻ (Người Buôn Gió)

”...Báo Tuổi Trẻ, một tờ báo đổi trắng thay đen, phục vụ cho thế lực cường quyền hết thao túng dư luận để tống tiền doanh nghiệp. Giờ đây chúng lại tiếp tục phục vụ cường quyền để mong được bao che. Chúng sống bằng sự lừa dối bạn đọc...”

Read more
Sự khốn nạn của cả hệ thống (JB. Nguyễn Hữu Vinh)

“…Xưa nay, sự cắt xén, bóp méo đổi trắng thành đen của hệ thống chính trị và báo chí cộng sản thì người ta đã thấy nhiều, tuy nhiên, một sự việc lộ liễu đến như vậy, hình ảnh rõ ràng đến thế mà hệ thống báo chí cộng sản và hệ thống công an vẫn cứ diễn được thì quả là không còn một lời nào để mô tả ngoài hai từ: Khốn nạn….”

Read more