hội

Rung cây dọa khỉ - Tự kỷ ám thị (Phạm Trần)

“…Ngày nay, các thế lực thù địch đã có thêm một phương thức mới để chống phá nhà nước, đó là sử dụng internet, mạng xã hội để tấn công cơ quan, tổ chức, thậm chí còn có thể gây bạo loạn, lật đổ chế độ xã hội…”

Read more
Sai phạm BOT: Đừng trí trá nữa! (Nguyễn Đình Ấm)

“…nhóm lợi ích BOT đã chiếm dụng hàng chục nghìn tỷ đồng vốn xã hội để đầu tư vào dịch vụ chưa phù hợp thị trường. Sản phẩm chưa phù hợp nên dân từ chối và nhóm lợi ích đã chọn phương án vũ lực điều cảnh sát vũ trang uy hiếp bắt dân phải “mua” sản phẩm độc quyền của họ…”

Read more
Sao cũng giải được, trừ sao vàng (Phạm Thanh Nghiên)

“…Đút lót thần thánh, mua chuộc chư Phật không phải là cách để được bình an. Càng không phải là vốn để dành sau này được lên thiên đàng. Sống tử tế, nhân ái, biết dấn thân cho lẽ phải thì không cần một thủ tục cầu xin, cúng bái gì cũng sẽ thấy bình an…”

Read more
Sau Christchurch sẽ đến lượt ai? (Ngô Nhân Dụng)

”...Cuộc tàn sát ở Christchurch có thể là một lời báo động cho di dân ở các nước da trắng. Tuy rằng các nhóm Da Trắng Thượng Đẳng là một thiểu số không đáng kể trong các nước này, nhưng không thể đoán được lúc nào chúng sẽ nổi cơn điên đi giết người khác màu da...”

Read more
Sẽ còn lại gì? (Đỗ Cao Cường)

“…rốt cuộc, chúng không có lấy một nguồn nước sạch để uống, thức ăn sạch để ăn, không khí sạch để thở. Chúng sinh ra trong đau đớn và chết trong bệnh tật. Vậy, cuộc sống của chúng còn có ý nghĩa gì…”

Read more