hội

Năm chó rất chó (Hoàng Thi)

“…Năm con chó dân ta càng bạc nhược
Phải nai lưng lọ mọ kiếm miếng ăn
Quyền tự do bị Đảng cấm Đảng ngăn
Khổ như chó và còn nhiều cái chó !!!...”

Read more
Năm con chó, nói về chó (Hoa Mai Nguyen)

“…Bản chất và căn bệnh của chúng nó nhân dân ta đã quá thấu hiểu, một khối ung thư do một cơ chế tạo ra thì không thể sửa chữa được nữa. Thực tế và kinh nghiệm cho chúng ta biết, chúng càng sửa thì càng sai…”

Read more
Năm mươi (50) năm sự kiện tắm máu thành Huế: Điều đã xảy ra? (Mạnh Kim)

“…Nếu người ta tiếp tục khạc nhổ những bãi đờm nhơ nhớp vào lịch sử và giẫm đạp lên xác chết chiến tranh trong đó có cả chiến sĩ đồng đội mình thì những câu chuyện này vẫn cần được nhắc lại để cho thế hệ trẻ hiểu được cuộc chiến “giải phóng dân tộc” nó đầy dãy tội ác như thế nào…”

Read more
Nên buồn hay nên vui? (Hà Phu)

"…Không muốn là thằng ăn quịt nên ta cứ phải buồn phải lo, làm sao cho những thế hệ con người sau ta được hạnh phúc hơn ta. Chắc các quý Anh Chị cũng một lòng như thế…"

Read more
Ngậm họng lại đi ! (Nguyễn Thùy Dương)

”...Ông ngồi vào cái ghế phó Chủ Tịch Tp khiến cá nhân tôi cảm thấy tiếc tiền thuế và lo sợ độ phá hoại của của ông cho Thành phố này là có thể ? Biết đâu sắp tới ông cũng về hưu " không thể bị xử lý" ?...”

Read more
Ngao ngán (Nguyên Thạch)

“…Độc tài, hoang tưởng, gian trá và mụ mị là bản chất của cộng sản, mọi tư duy, hành động, đề cương lý luận, tôn chỉ, mục đích là phục vụ cho bản chất ấy. Cho nên đừng ngạc nhiên khi thấy những cuộc xử của cái gọi là tòa án nhân dân này xem đó những cuộc diễn tuồng của những tên hề có chung một tên là ĐCSVN…”

Read more