Thông báo

Thông Báo của Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm

“…Hỡi những trí tuệ Việt, những con tim Việt Nam yêu nước, thương nòi! Hỡi những sức mạnh Việt Nam và dũng khí Việt Nam, các bạn hãy sát cánh cùng chúng tôi, đoàn kết một lòng cùng chúng tôi, tham gia Hội cùng chúng tôi, cản đảm cất lên tiếng nói cùng chúng tôi để thực hiện mục tiêu này…”

Read more
Thông báo của Viet Liberty (Hoa Nguyễn)

“…Đây là một câu hỏi có lẽ dành cho chị Hoa trả lời. Dù sao, các thành viên khác cũng đã nhận hết trách nhiệm của họ trong các câu hỏi điều trần của NGO2; họ không hề trốn tránh trách nhiệm. Họ đã dũng cảm nhận thiếu sót của mình trong toàn bộ sự việc này…

Read more
Thông báo rút khỏi NXB Tự Do (Phạm Đoan Trang)

“…Hôm nay tôi rút khỏi NXB Tự Do, cũng như một lời tạ lỗi gửi đến những con người ấy, là lời nhận trách nhiệm, và, dù chẳng bao giờ tin cơ quan an ninh sẽ buông tha con mồi, tôi vẫn mong công an: Hãy để yên cho họ…”

Read more
Thông cáo báo chí số 03 của nhóm luật Lộc Hưng

”...chúng tôi kêu gọi lãnh đạo TPHCM hãy tuân thủ pháp luật, tiến hành tiếp và đối thoại với các công dân VRLH để giải quyết các khiếu nại tố cáo của họ, yêu cầu Công an TPHCM sớm khởi tố vụ án hình sự để xử lý những kẻ coi thường pháp luật, gây thiệt hại về tài sản và tinh thần cho hàng trăm người dân VRLH...”

Read more
Trường kỳ mai phục (Nguyễn Gia Thưởng)

"...Tâm lý của những cán bộ này đã được bao bọc bởi một mặc cảm tự tôn, tự coi mình đứng lên trên những gì họ cho là suy nghĩ thấp kém của những người đấu tranh không có đường hướng và không có tổ chức..."

Read more
Tưởng nhớ Bác Vĩnh Thừa (Người Việt)

“…Sự ra đi của bác sĩ không những là một mất mát lớn, mà còn hằn nên một nỗi đau sâu lắng trong tâm các thành viên của Huế-Lên Đường, đặc biệt đã để lại muôn vàn thương tiếc trong lòng bà con nghèo của Huế…”

Read more
Tuyên bố ra mắt Đảng Dân Chủ Đa Nguyên

“…Trong nỗ lực kết hợp, phần lớn những tổ chức đều bế tắc là do người lãnh đạo được ủy nhiệm không có tinh thần phục vụ, thiếu tinh thần vị tha, mang nặng não trạng vị kỷ. Đảng Dân Chủ Đa Nguyên coi trọng tinh thần phục vụ và xem đây là một tinh thần cần thiết cho việc xây dựng con người và đất nước…”

Read more
Tuyên bố ra mắt Đảng Dân Chủ Đa Nguyên

“…Trong nỗ lực kết hợp, phần lớn những tổ chức đều bế tắc là do người lãnh đạo được ủy nhiệm không có tinh thần phục vụ, thiếu tinh thần vị tha, mang nặng não trạng vị kỷ. Đảng Dân Chủ Đa Nguyên coi trọng tinh thần phục vụ và xem đây là một tinh thần cần thiết cho việc xây dựng con người và đất nước…”

Read more