Thông báo

Mừng sinh nhật Fanpage Thông Luận tròn một (1) tuổi

“…tổ chức chính trị THDCĐN cùng trang báo THÔNG LUẬN còn tiến bước xa hơn nữa trên con đường truyền thông nhằm mục đích đưa những tin tức sự thật để tố cáo sự dối trá, bịp bợm lừa gạt nhân dân đối với chế độ CS độc tài và tham nhũng…”

Read more
Nếu tôi đi tù… (Phạm Đoan Trang)

“…Tôi muốn được mọi người nhắc đến như một người viết, luôn cố gắng để góp phần khai dân trí về các giá trị tự do, dân chủ, và luôn đấu tranh để thay đổi xã hội…

Read more
Nghề kinh doanh dân chủ (Phạm Đoan Trang)

“…Chính là tôi đã tắc trách trong việc dùng người, phớt lờ mọi lời cảnh báo nhắc nhở của anh em, tạo điều kiện cho một cá nhân tham nhũng quá dễ dàng, đưa đến câu chuyện đau lòng này…

Read more
Nhà Biên Khảo Phạm Trần Anh, Nhà Văn Chu Tấn ra mắt sách (Việt Báo)

”...Trước khi đăng bài nầy, chúng tôi có hỏi ý kiến của Học Giả Nguyễn Hiến Lê, thì học giả rất khen ngợi bài viết của tôi, và ông nói rằng, ‘Anh viết như thế là đúng, anh cứ viết đi, đừng ngại gì cả,’ rồi ông còn khuyên tôi rằng, ‘Muốn hiểu một vấn đề nào đó, thì anh cứ viết sách...”

Read more
Những tin giả về Biển Đông (Duan Dang)

”...Trong nỗ lực vô hiệu hóa tác hại của chúng, chúng tôi lập ra “Nhóm bài trừ tin giả về Biển Đông” với mong muốn thu hút những người am hiểu có thể nhanh chóng nhận diện, vạch mặt những tin giả về Biển Đông...”

Read more
Thông Báo của Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm

“…Hỡi những trí tuệ Việt, những con tim Việt Nam yêu nước, thương nòi! Hỡi những sức mạnh Việt Nam và dũng khí Việt Nam, các bạn hãy sát cánh cùng chúng tôi, đoàn kết một lòng cùng chúng tôi, tham gia Hội cùng chúng tôi, cản đảm cất lên tiếng nói cùng chúng tôi để thực hiện mục tiêu này…”

Read more
Thông báo của Viet Liberty (Hoa Nguyễn)

“…Đây là một câu hỏi có lẽ dành cho chị Hoa trả lời. Dù sao, các thành viên khác cũng đã nhận hết trách nhiệm của họ trong các câu hỏi điều trần của NGO2; họ không hề trốn tránh trách nhiệm. Họ đã dũng cảm nhận thiếu sót của mình trong toàn bộ sự việc này…

Read more
Thông báo rút khỏi NXB Tự Do (Phạm Đoan Trang)

“…Hôm nay tôi rút khỏi NXB Tự Do, cũng như một lời tạ lỗi gửi đến những con người ấy, là lời nhận trách nhiệm, và, dù chẳng bao giờ tin cơ quan an ninh sẽ buông tha con mồi, tôi vẫn mong công an: Hãy để yên cho họ…”

Read more