Thông báo

Mừng sinh nhật Fanpage Thông Luận tròn một (1) tuổi

“…tổ chức chính trị THDCĐN cùng trang báo THÔNG LUẬN còn tiến bước xa hơn nữa trên con đường truyền thông nhằm mục đích đưa những tin tức sự thật để tố cáo sự dối trá, bịp bợm lừa gạt nhân dân đối với chế độ CS độc tài và tham nhũng…”

Read more
Nghề kinh doanh dân chủ (Phạm Đoan Trang)

“…Chính là tôi đã tắc trách trong việc dùng người, phớt lờ mọi lời cảnh báo nhắc nhở của anh em, tạo điều kiện cho một cá nhân tham nhũng quá dễ dàng, đưa đến câu chuyện đau lòng này…

Read more
Nhà Biên Khảo Phạm Trần Anh, Nhà Văn Chu Tấn ra mắt sách (Việt Báo)

”...Trước khi đăng bài nầy, chúng tôi có hỏi ý kiến của Học Giả Nguyễn Hiến Lê, thì học giả rất khen ngợi bài viết của tôi, và ông nói rằng, ‘Anh viết như thế là đúng, anh cứ viết đi, đừng ngại gì cả,’ rồi ông còn khuyên tôi rằng, ‘Muốn hiểu một vấn đề nào đó, thì anh cứ viết sách...”

Read more
Những tin giả về Biển Đông (Duan Dang)

”...Trong nỗ lực vô hiệu hóa tác hại của chúng, chúng tôi lập ra “Nhóm bài trừ tin giả về Biển Đông” với mong muốn thu hút những người am hiểu có thể nhanh chóng nhận diện, vạch mặt những tin giả về Biển Đông...”

Read more
Thông Báo của Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm

“…Hỡi những trí tuệ Việt, những con tim Việt Nam yêu nước, thương nòi! Hỡi những sức mạnh Việt Nam và dũng khí Việt Nam, các bạn hãy sát cánh cùng chúng tôi, đoàn kết một lòng cùng chúng tôi, tham gia Hội cùng chúng tôi, cản đảm cất lên tiếng nói cùng chúng tôi để thực hiện mục tiêu này…”

Read more
Thông báo rút khỏi NXB Tự Do (Phạm Đoan Trang)

“…Hôm nay tôi rút khỏi NXB Tự Do, cũng như một lời tạ lỗi gửi đến những con người ấy, là lời nhận trách nhiệm, và, dù chẳng bao giờ tin cơ quan an ninh sẽ buông tha con mồi, tôi vẫn mong công an: Hãy để yên cho họ…”

Read more
Thông cáo báo chí số 03 của nhóm luật Lộc Hưng

”...chúng tôi kêu gọi lãnh đạo TPHCM hãy tuân thủ pháp luật, tiến hành tiếp và đối thoại với các công dân VRLH để giải quyết các khiếu nại tố cáo của họ, yêu cầu Công an TPHCM sớm khởi tố vụ án hình sự để xử lý những kẻ coi thường pháp luật, gây thiệt hại về tài sản và tinh thần cho hàng trăm người dân VRLH...”

Read more
Trường kỳ mai phục (Nguyễn Gia Thưởng)

"...Tâm lý của những cán bộ này đã được bao bọc bởi một mặc cảm tự tôn, tự coi mình đứng lên trên những gì họ cho là suy nghĩ thấp kém của những người đấu tranh không có đường hướng và không có tổ chức..."

Read more