Thông báo

Hãy tiếp tục lên tiếng cùng chúng tôi: 3 tháng, một hành trình (Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm)

“…Chúng ta thực sự là những người dũng cảm, dám cất lên tiếng nói đấu tranh vì sự tiến bộ của xã hội, vì sự sống chân chính của con người. Như vậy, chúng ta đã và đang góp phần làm cho quần chúng nhân dân Việt Nam ngày một thức tỉnh, ngày một nhận rõ bộ mặt thật của Đảng cộng sản Việt Nam…”

Read more
Mừng sinh nhật Fanpage Thông Luận tròn một (1) tuổi

“…tổ chức chính trị THDCĐN cùng trang báo THÔNG LUẬN còn tiến bước xa hơn nữa trên con đường truyền thông nhằm mục đích đưa những tin tức sự thật để tố cáo sự dối trá, bịp bợm lừa gạt nhân dân đối với chế độ CS độc tài và tham nhũng…”

Read more
Thông Báo của Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm

“…Hỡi những trí tuệ Việt, những con tim Việt Nam yêu nước, thương nòi! Hỡi những sức mạnh Việt Nam và dũng khí Việt Nam, các bạn hãy sát cánh cùng chúng tôi, đoàn kết một lòng cùng chúng tôi, tham gia Hội cùng chúng tôi, cản đảm cất lên tiếng nói cùng chúng tôi để thực hiện mục tiêu này…”

Read more
Tuyên Ngôn của Những Người Cầm Bút Tự Do

“…chúng tôi quyết định thành lập Hội Những Người Cầm Bút Tự Do, qui tụ những người cùng chí hướng và sở thích dùng ngòi bút để thay đổi thế giới. Qui tụ những con người yêu đến cháy bỏng con chữ Việt Nam của chúng ta…”

Read more