Khoa học

Nguồn gốc COVID: Ai đã mở chiếc hộp Pandora(*) ở Vũ Hán: con người hay thiên nhiên? (Kỳ 1) (Nicolas Wade)

“…thay vì cung cấp cho các cơ quan y tế công cộng nguồn thông tin dồi dào mà ông ta có quyền sử dụng, ông ta đã ngay lập tức phát động một chiến dịch quan hệ công chúng để thuyết phục thế giới rằng đại dịch không thể do một trong những loại vi-rút mà viện đã chế biến gây ra…”

Read more
Stephen Hawking vừa qua đời (NTT)

“…Những công trình nghiên cứu đặc biệt của Stephen : về các Lỗ Đen, và đặc biệt môn Cơ Học Lượng Tử là môn có thể xem như là khó nhất của Vật Lý…”

Read more
Xe ô điện tại sao không? (Nguyễn Việt Hưng)

”..Mua xe điện chắc chắc sẽ không bị luộc đến 300% giá trị tiền thuế như xe động cơ, nhiên liệu giảm bớt sự lệ thuộc vào xăng dầu ngày càng đắt đỏ sẽ là tuyệt vời hơn khi kết hợp cùng với hệ thống sản xuất điện mặt trời, điện gió khi đó chúng ta sẽ tự do hơn và dần thoát khỏi bởi sự lệ thuộc và kiểm soát từ phía những kẻ muốn cai trị...”

Read more