Đọc sách

Sự tầm thường của cái Ác (Nguyễn Hằng)

“…Hannah Arendt vẫn luôn tin rằng con người có thể chọn cách nói không với cái Ác, thay vì việc chấp nhận biến mình thành một công cụ của chếđ̂, hoặc trở thành một kẻ ngoài cuộcmũ ni che taimặc cho cái ác hoành hành..."

Read more
Tại sao Marx sai? (Carl Bildt)

“…Quan điểm thấu triệt của Kołakowski giúp chúng ta giải thích vì sao các chế độ theo đuổi học thuyết xác định và máy móc của Marx chắc chắn phải trở thành chế độ toàn trị khi đối diện với thực tế của một xã hội phức tạp…”

Read more
Tam quyền phân lập, thật giả ( Đỗ Ngà)

"...Ở bài trước tôi viết về dân chủ và sức mạnh nghị viện. Bài viết mặc định ai cũng tường tận thế nào là tam quyền phân lập. Nhưng có ý kiến đề nghị tôi viết về tam quyền phân lập để cho những ai còn mơ hồ biểu rõ hơn về nó..."

Read more
Tết này đọc sách gì? (Luật Khoa tạp chí)

“…Những khốc liệt nén chặt trong những câu chữ đứt gãy lại có thể gây chấn động tâm can nhiều hơn một cuốn tiểu thuyết được sắp đặt công phu. Cái chính là nó nhắc tôi nhớ rằng đó là đời sống trên chính dải đất này, mới chỉ cách đây vài thập niên…”

Read more
Tôi đọc “Cha Danh” của Phạm Ngọc Lân (06) (Trần Việt Hưng)

‘…Tôi đã đi theo ông xuống tận đáy biển mò kim, để thấy ở dưới ấy có những bãi san hô tuyệt đẹp như một bức tranh muôn màu, muôn sắc; để thấy ở dưới ấy cũng vẫn còn có những mối hiểm nguy rình rập điệp điệp trùng trùng; để thấy ở dưới ấy có quê hương tôi đang đau khổ, quằn quại…

Read more
TOM WOLFE, cơn ác mộng Hoa Kỳ (Từ Thức)

“…Mỗi cuốn sách của Wolfe vừa là một nghiên cứu, phóng sự, vừa là một tác phẩm văn chương. Wolfe vừa là một ký giả, một nhà văn có tầm vóc lớn. Một nhà văn viết báo; một nhà báo viết văn…”

Read more