Đọc sách

Con người số phận (Sơn Vũ)

“…Những người viết tiểu sử chính trị Khruchev đã nhận xét: Nếu không có Bản báo cáo Về tệ sùng bái cá nhân của Stalin do Khruchev công bố tại ĐH XX sẽ không có một Gorbachev sau này, và theo tôi, nếu không có Gorbachev và sự sụp đổ của LX sẽ không có một Putin hiện nay!...”

Read more
CSVN lừa bịp mọi người qua việc vỏ bọc cho HCM “Danh Nhân Văn Hóa) (Phần 9 LRTRL) (Đặng Cứu Quốc)

“…Khốn thay, tư tưởng của ông không phải là nền độc lập của Việt Nam, mà là việc sáp nhập nước này vào Quốc tế Cộng sản. Không phải là để cho dân tộc mình có quyền tự quyết, quyền bầu cử, quyền lựa chọn các vị lãnh đạo, với các luật lệ và nếp sống của mình, mà là áp đặt chủ nghĩa độc tài Stalin vào dân tộc Việt Nam…”

Read more
Cuộc chiến “Lưỡi Bò” (Tạ Duy Anh)

‘…Đã đến lúc cần phải từ bỏ thói quen nói vòng vo tự làm khó đồng bào mình, mà hãy gọi thẳng vào bản chất của vấn đề. Và trong sự kiện đang bàn luận, không thể tìm được từ nào khác ngoài từ “cuộc chiến”…’

Read more
Cứu cánh biện minh cho phương tiện (Isaiah Berlin)

‘…bây giờ sứ mạng của ta trên trần gian đã chấm dứt. Cha của ta đã bị hành quyết và Leonid cũng chung số phận. Cả hai không hề được xét xử, và ta không còn ai để ta thiết sống cho người ấy nữa! Thưa Cha, con sẽ đi theo cha!..”

Read more
Danh Sách của Schindler (Trọng Đạt)

 “…các lò diệt chủng tại Đức và Ba Lan vẫn còn để y nguyên như cũ, Auschwitz tại Ba Lan là trại giam với những lò thiêu xác và phòng hơi ngạt lớn nhất, hàng năm có hơn một triệu du khách khắp năm châu bốn biển tới viếng thăm…”

Read more
Dọn mình trước khi chết (Tạ Duy Anh)

“…Không thể vì bất cứ lý do gì để trì hoãn việc nói và sống với sự thật. Không có giá trị nào lớn hơn sự thật. Một cuộc đời phải che giấu lý lịch thật của mình, dưới bất cứ lý do gì, về cơ bản là một cuộc đời vô nghĩa. Lịch sử bao quanh nó cũng vô nghĩa nốt...”

Read more
Dủ học dủ ngu (Nguyễn Đức Lập)

..Té ra, giấy ở đây là giấy quyến để vấn thuốc, và ăn giấy là như vậy đó, chớ giấy không lẽ bỏ vô miệng mà ăn được. Và, có nghe bà Ba Thời giải thích như vậy, tôi mới hiểu được tại sao cái kẻ “ăn giấy bỏ bìa” lại “khi thương, thương vội, khi lìa, lìa xa”...

Read more
Đề nghị Viện Sử học Việt Nam lên tiếng! (Đông Sa)

“…Bây giờ, lại có người cho rằng Trần Huy Liệu đã từng bịa thêm một chuyện nữa, thời gian xảy ra cơ sự là năm 1963, khi ông đang là Viện trưởng Viện Sử Học, với quyền sinh-sát-Sử trong tay ông, khi ông phán cũng phải hiểu là đồng nghĩa với Viện Sử phán...”

Read more
Điểm tử huyệt của Trung Quốc (Theo Sommer)

“…Sự phát triển cấu trúc dân số chính là điểm tử huyệt của sự vươn lên thần kỳ Trung Quốc. Họ đã tự dẫn mình đến một cuộc khủng hoảng nhân học như người Nhật Bản đã gặp vào thập niên 1980. Điều này đặt ra vấn đề hết sức to lớn, về kinh tế, xã hội và thậm chí là quân sự…”

Read more
Đoàn Kế Tường & Đoàn Thạch Hãn (Tưởng Năng Tiến)

“..Vấn đề ở đây không nên hoàn toàn đổ lỗi cho hoàn cảnh cho lãnh đạo. Nguyên nhân chính phải tìm ở trong mình … không một áp lực nào một quyền uy nào của bất kỳ ai bắt buộc được người cầm bút phải bẻ cong ngòi bút của mình nếu chính người cầm bút không tự bắt mình phải bẻ cong ngòi bút…”

Read more