Sổ tay

Tiêu đề Ngày xuất bản
....Chống “Đỉẻng”....! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 1 10, 2019
....Chủ nghĩa vô thần....! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 11 18, 2018
....Chử..i....(Chửi)....! (Trần thị Tuyết Nhung) Tháng 9 18, 2018
....Chùa tặc...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 3 25, 2019
....Chuyện Ngân....! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 6 27, 2019
....Chuyện như đùa....! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 1 26, 2019
....Cò Ma Cò Máu Cò Mồi...! (Bích Nguyễn) Tháng 1 07, 2021
....Cò mồi/Dân khinh...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 8 20, 2020
....Cơ nhỡ...! (Bích Nguyễn) Tháng 9 15, 2021
....Cờ Sờ Vờ Nờ...! Bích Nguyễn Tháng 7 12, 2021
....Coi mày chạy đâu...! (Bích Nguyễn) Tháng 3 06, 2022
....Coi nè...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 10 28, 2020
....Cộng sán....! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 3 21, 2019
....Cực điểm...! (Bích Nguyễn) Tháng 1 21, 2021
....Cực điểm...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 1 22, 2020
....Cùng khổ...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 6 13, 2020
....Cùng nhau...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 9 25, 2020
....Cười nổi không ????.... (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 2 26, 2019
....Dân cần chánh đạo...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 3 22, 2019
....Dân ghét....! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 7 31, 2019