Sổ tay

Tiêu đề Ngày xuất bản
....Dân ơi đừng sợ...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 5 27, 2020
....Dẹp nghề...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 8 27, 2020
....Đã lỡ Quyết Tâm....! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 10 11, 2018
....Đại đế bòn tiền...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 10 19, 2020
....Đầu độc ngữ pháp...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 10 11, 2020
....Đau lắm....! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 6 25, 2018
....Đau....! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 4 12, 2019
....Đầy tớ ơi...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 7 08, 2018
....Điểm dư oan....! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 7 22, 2018
....Đỉẻng & Corona...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 2 11, 2020
....Đỉẻng chồn láo...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 8 26, 2020
....Đỉẻng cười/Dân khóc...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 10 16, 2020
....Đỉẻng ký sinh khốn nạn... (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 8 17, 2020
....Đỉẻng mày...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 7 29, 2020
....Đỉẻng nhờ ơn rắn....! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 6 04, 2019
....Đỉẻng teng...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 8 14, 2020
....Đỉẻng xơi...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 6 17, 2020
....Điều gì đó...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 9 15, 2020
....Đội Lu....! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 7 14, 2019
....Đội quân nô lệ...!(Bích Nguyễn) Tháng 1 11, 2021