Sổ tay

Tiêu đề Ngày xuất bản
....Cò mồi/Dân khinh...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 8 20, 2020
....Coi nè...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 10 28, 2020
....Cộng sán....! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 3 21, 2019
....Cực điểm...! (Bích Nguyễn) Tháng 1 21, 2021
....Cực điểm...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 1 22, 2020
....Cùng khổ...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 6 13, 2020
....Cùng nhau...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 9 25, 2020
....Cười nổi không ????.... (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 2 26, 2019
....Dân cần chánh đạo...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 3 22, 2019
....Dân ghét....! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 7 31, 2019
....Dân nhờ dân lo…! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 11 03, 2020
....Dân ơi đừng sợ...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 5 27, 2020
....Dẹp nghề...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 8 27, 2020
....Đã lỡ Quyết Tâm....! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 10 11, 2018
....Đại đế bòn tiền...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 10 19, 2020
....Đầu độc ngữ pháp...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 10 11, 2020
....Đau lắm....! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 6 25, 2018
....Đau....! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 4 12, 2019
....Đầy tớ ơi...! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 7 08, 2018
....Điểm dư oan....! (Trần Thị Tuyết Nhung) Tháng 7 22, 2018