Quốc tế

Việt Nam nhìn từ Biển Đông năm 2021 (Phạm Trần)

"...Chính số hàng chục ngàn người Hoa nhập cư bất hợp pháp vào Việt Nam, cộng với “đội quân” Công nhân Tầu tràn ngập ở các Dự án Kinh tế do người Hoa làm chủ, đặc biệt tại những vùng đất trồng rừng có giá trị chiến lược quốc phòng ở biên giới, Tây nguyện và vùng kinh tế ven biển mới là mối nguy to cho an toàn lãnh thổ..."

Read more
Việt Nam ra điều trần trước LHQ về Luật An ninh mạng, biểu tình, nhân chính trị, ‘Hội cờ đỏ’ (Trịnh Chu)

”...Ủy ban bày tỏ quan ngại về các hạn chế từ trong chính sách và pháp luật của quốc gia làm ảnh hưởng tới việc thụ hưởng các quyền được quy định trong Công ước, và đưa ra khuyến nghị theo từng vấn đề cho nhà nước thực hiện, và ấn định thời hạn nhà nước phải báo cáo định kỳ về việc triển khai thực hiện các khuyến nghị này...”

Read more