Quốc tế

Viễn cảnh kinh tế Nga (Đỗ Ngà)

“…Khi đến đường cùng, Moscow nói ngang để quỵt nợ. Tuy nhiên, nếu quỵt thì kinh tế Nga sẽ chỉ có tệ hơn mà thôi. Nga không đủ tầm để thoát khỏi đòn trừng phạt kinh tế của thế giới tự do…”

Read more
Việt Nam : Từ Hồ Chí Minh đến Facebook (Thụy My)

“…Điều mỉa mai của lịch sử, là tuy Bắc Kinh ghi điểm về kinh tế nhưng ngày nay chính Washington mới giành được chiến thắng trong trái tim người dân Việt Nam, thu hút được các nhà lãnh đạo. Tuy thành công trong việc hiện đại hóa, nhưng giai đoạn dân chủ hóa vẫn khó khăn…”

Read more
Việt Nam đang chết đuối biển Đông (Phạm Trần)

“…Lời tuyên bố mới nhất về Biển Đông của Dương Khiết Trì như gáo nước lạnh tạt vào mặt lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, vậy mà đảng và nhà nước, kể cả báo đài sống nhờ tiền dân và Ban Tuyên giáo chuyên nghề tuyên truyền đã không dám mở mồm bình phẩm hay phản ứng lấy nửa lời…”

Read more
Việt Nam giữa hai lằn đạn Biển Đông (Phạm Trần)

“…Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam cần điều chỉnh, xác định rõ cách thức ứng phó với chiến lược toàn cầu, khu vực của TQ. Đó là thích nghi với sự trỗi dậy, lớn mạnh của TQ, xác định rõ ràng mục tiêu của Việt Nam phải đảm bảo an ninh quốc gia, không ngừng phát triển, tạo thế và lực đa dạng hóa, đang phương hóa quan hệ với các nước trên thế giới…”

Read more