Quốc tế

Trung Quốc bỏ của chạy lấy người khỏi Venezuela (Nguyên Lam & Nguyễn-Xuân Nghĩa)

“…trên thế giới có nhiều trường hợp mà quần chúng, phe đối lập hay chế độ mới đòi điều tra và hủy bỏ các món nợ do chế độ cũ cam kết với xứ khác. Người ta gọi đó là "món nợ đáng tởm" hay "odious debts" vì chế độ cũ nhân danh quốc gia đi vay nước khác để trục lợi riêng cho tay chân hay thân tộc rồi lại bắt người dân phải trả. Chúng ta còn theo dõi chuyện ấy trong nhiều năm tới…”

Read more
Trung Quốc đáng sợ không? (Nguyễn Hải Hoành)

“…Đô la Mỹ mất giá thì mấy nghìn tỷ USD công trái Mỹ mà Trung Quốc nắm sẽ thành đống giấy vụn. Gần đây Trung Quốc phản đối Fed in tiền mua 600 tỷ USD công trái Mỹ là một ví dụ cho thấy họ đang lo đồng USD mất giá…”

Read more
Trung Quốc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ngay tại Pháp (Thụy My)

“…Liệu đây có phải là một chiếc bẫy nữa để đưa những con cừu trở về ? Munire tin tưởng như thế, và mô tả một tình trạng khó xử : « Nếu hồi hương, chúng tôi sẽ bị bắt. Nếu xin nhập tịch Pháp, chính quyền Trung Quốc từ chối cấp tờ giấy khai sinh mà thủ tục đòi hỏi. Và nếu xin tị nạn, gia đình hoặc thậm chí cả bạn bè chúng tôi sẽ bị đàn áp nhiều hơn »…”

Read more
Trung Quốc đang lặng lẽ chiếm được Biển Đông như thế nào (Bloomberg)

”...Trung Quốc đã từng gạt bỏ các yêu cầu đòi bồi thường như thế. Thay vào đó, Trung Quốc thường cáo buộc các nước khác vi phạm pháp luật. Một bản thảo các quy tắc ứng xử với các nước Đông Nam Á vẫn không giúp tình hình tiến triển thêm nhiều trong một thập niên qua, bất kể các thảo luận thường xuyên của các bên...”

Read more
Trung Quốc không còn đi lên nữa, Bắc Kinh đang hết thời gian để tái tạo thế giới (Michael Beckley & Hal Brands)

“…các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã nhận định rằng, nếu họ muốn làm gì thì họ phải làm cho nhanh là vì họ không còn bao nhiêu thời gian nữa. Chuyện gì sẽ xảy ra khi mà một nước muốn thay đổi trật tự thế giới đã kết luận là họ sẽ không còn có khả năng làm như thế một cách hòa bình?...”

Read more