Lịch sử

Người Uyghur/Duy Ngô Nhĩ ai? (Trần thị Vĩnh Tường)

“…Ngày nay, Trung quốc phải chiếm và giữ East Turkestan cho bằng được. Trung quốc là một lục địa cổ, cũng giống như châu Âu, khai thác đã cạn, nên phụ thuộc nuớc ngoài về cả tiêu thụ lẫn khai thác nhiên liệu. Hoặc chưa cạn, nhưng cũng giống như Hoa Kỳ, khai thác thiên hạ truớc…”

Read more
Nhân vụ Đồng Tâm, đọc lại lịch sử (Phạm Cao Dương) (*)

‘…Điều đáng tiếc là biến cố 19 tháng 8 đã xảy ra, Việt Minh Cộng Sản cướp chính quyền và tất cả đều đã bị dẹp bỏ, điển hình là ngày 22 tháng 9 năm 1945, chỉ 20 ngày sau khi tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh ký sắc lệnh “bãi bỏ các nghiệp đoàn trong toàn cõi Việt Nam”…’

Read more
Những lựa chọn lịch sử của người Mông Cổ (Tam Tran)

…kẹp chặt” giữa China và Liên Xô, giới tinh hoa Mông Cổ luôn nói đùa một cách cay đắng “nếu không có nước Nga, Mông Cổ từ lâu đã là “Nội Mông mở rộng”. Còn nếu không có China, từ lâu Mông Cổ đã trở thành “nước Cộng hòa tự trị Mông Cổ” thuộc LB Nga”…

Read more
Phim Vietnam War mặt trái đàng sau - Lữ Giang

“…Mỹ cho phổ biến bộ phim“The Vietnam War” để nói cho người Mỹ và thế giới biết con đường mà nước Mỹ đang đi tới để tùy nghi thay đổi chiến thuật. Ai không thích ứng kịp mà lâm nạn thì tự lo liệu lấy…

Read more
Phim VIETNAMERICA tưởng niệm Quốc Hận Thứ 43 cùng với đồng hương tại 7 Thành Phố Âu Châu (Bản tin VAHF)

‘Chúng tôi đi du học từ nhửng năm đầu thập niên 70. Trên 40 năm qua, bây giờ chúng tôi mới được xem một cuốn phim nói về chiến tranh và chính nghĩa của người Nam VN một cách trung thực. Đây là một niềm an ủi lớn cho chúng tôi, nhất là trong dịp kỷ niệm 30 tháng 4 đau buồn của đất nước…”

Read more