Lịch sử

Nói dóc vượt chỉ tiêu (Phạm Trần)
Read more
Thịnh suy bất thường (Đỗ Ngà)

‘…trước khi chết Cộng Sản nó sẽ cắn dân như chó điên cắn càn, đó là điều không thể nào tránh khỏi. Và đó là cái giá mà một lúc nào đó dân tộc Việt Nam phải trả dù cho sớm hay muộn…’

Read more
...Ghi ơn...! (Bích Nguyễn)

…Giờ đây sáng tỏ ngọn đèn
Anh hùng tử sĩ nhận kèn chứng công
Vòng hoa tưởng niệm tấm lòng
Hãnh diện giữ vững tồn vong nước nhà

Read more
"Những cái nhất" của ngày 17/2/1979 (Đinh Hoàng Thắng)

‘…Kẻ thù đó ngày nay với “sức mạnh mềm” kinh tế, văn hóa, chính trị… đã/đang lôi kéo được nhiều người mang dòng máu Việt Nam nhưng vì cơ hội chính trị, tham lam quyền lực và vật chất, có nhiều người mang danh trí thức cũng bị mờ mắt, bị lú lẫn, đã vô tình hay hữu ý làm tay sai cho kẻ xâm lược đất nước mình…’

Read more
30/4/1975 - Phút cuối của tướng Văn Hưng (Tuấn Khanh)

‘…Theo gương tiền nhân bảo toàn khí tiết, sau khi gặp mặt thuộc cấp dặn dò, tâm tình và vĩnh biệt gia đình, ông đã tuẫn tiết tại tư dinh ở trại Lê Lợi, Cần Thơ, bằng cách dùng súng lục bắn vào tim tự sát vào lúc 20 giờ 45. Hưởng dương 42 tuổi…’

Read more
Án Đồng Tâm làm “tươi mới” lịch sử (Tuấn Khanh)

“…cái ác hôm nay thì mặc những bộ đồ vest đẹp, mang những đôi giày da đắt tiền, thậm chí thắt lưng có thể lên đến cả ngàn đô la.Cái ác hôm nay có thể dùng tiền thuế của những người nông dân, để bắn chết người chỉ muốn giữ vẹn những cánh đồng…

Read more