Giáo dục

Lãnh đạo phục vụ (Trần Đình Hoành)

”...Lãnh đạo phục vụ được xem là phương cách lãnh đạo lý tưởng ngày nay, trong rất nhiều lãnh đạo cao cấp trong chính phủ, trong một số lãnh đạo cao cấp của các đại công ty, và đặc biệt thịnh hành trong các tổ chức thiện nguyện và tôn giáo...”

Read more
Lạy mớ thánh: Toàn chém gió cho ra vẻ trăn trở với giáo dục (Chu Mộng Long)

"...Các thánh không dám nói công khai sự thực như tôi nói thì đừng chém gió cho ra vẻ “trăn trở” nữa. Trong số những người phát ngôn trong bài báo này tôi biết rõ có vài người bất tài, tham như mõ, ăn của sinh viên không chừa thứ gì, đến mức mua bán điểm chác, chứng chỉ tràn lan, nhưng mở mồm ra là vì học sinh thân yêu, vì khai phóng sáng tạo..."

Read more
Một trăm ngàn (100.000) của giáo (Từ Thức)

“…Sự băng hoại của xã hội Việt Nam đã vượt qua sức tưởng tượng. Người viết văn bất lực. Các "clown blanc'' bó tay, thua các anh hề lãnh tụ, tiến sĩ, giáo sư thi nhau ăn nói ngớ ngẩn, để mua vui một đám khán giả rã rời, mệt mỏi…”

Read more