Giáo dục

Đâu giá trị con người? (Mạc Văn Trang)

“…Hãy làm ra những sản phẩm có ích cho xã hội, tức là tự làm nên giá trị con người mình! Bài viết mới sơ lược, phác thảo một ý tưởng, mong được tranh luận, chia sẻ để làm sáng tỏ một vấn đề rất cơ bản và thời sự ở nước ta hiện nay…”

Read more
Đổi mới giáo dục ư? (Lã Minh Luận)

“…Tâm sự của tôi chỉ mong những đồng nghiệp trẻ của tôi hãy thực sự là một KĩSư Tâm Hồn: dạy học phải biết dạykiến thức cơ bản và phương pháp tư duy, không chỉ dạy mà còn phải biết nghiên cứu để truyền thụ cho các thế hệ tương lai những gì tốt nhất…

Read more
Giá của ức (Tuấn Khanh)

”...Dĩ nhiên, lời đồn đãi thì không thể kiểm chứng, nhưng những sự khác biệt cơ bản giữa những bài thơ xuất sắc của ông và những bài thơ thường ngày sau đó khiến cho người ta phải suy nghĩ rất nhiều...”

Read more
Giáo dục ngày một dấn sâu vào tội ác (Chu Mộng Long)

‘…Đất nước muốn giàu mạnh thì phải tạo ra một đội ngũ nhân lực giàu mạnh chứ không phải tìm cách móc túi lẫn nhau. Đồng tiền ăn nên làm ra từ trí tuệ và bàn tay lao động chứ không phải di chuyển từ túi người này sang túi người khác..’

Read more
Giáo dục Việt Nam Bài toán chưa lời giải (Tô Văn Trường)

“…Trong khi chờ đợi chương trình cải cách giáo dục hữu hiệu, có lẽ tốt nhất, thiết thực nhất bây giờ là khuyến khích xã hội làm các việc tốt, việc thiện và nâng cao dân trí, nhằm tạo ra trong xã hội một sự vận động hướng về cái tốt, cái thiện trong mọi lĩnh vực của cuộc sống…”

Read more
Giáo viên “mất dạy” (Nhân Trần)

”..Không còn gì đau đớn hơn một người với tư cách là thầy giáo, làm vấy bẩn tâm hồn của học trò. Tôi rất thích câu nói của một người thầy tôi từng học: Một nền giáo dục hỏng sẽ làm hỏng một thế hệ. Một người thầy hỏng sẽ làm vẩn đục những cuộc đời...”

Read more