Giáo dục

Một trăm ngàn (100.000) của giáo (Từ Thức)

“…Sự băng hoại của xã hội Việt Nam đã vượt qua sức tưởng tượng. Người viết văn bất lực. Các "clown blanc'' bó tay, thua các anh hề lãnh tụ, tiến sĩ, giáo sư thi nhau ăn nói ngớ ngẩn, để mua vui một đám khán giả rã rời, mệt mỏi…”

Read more
Ngộ văn, ngáo sử, khinh triết (Ngô Thủy)

“…Họ muốn thế giới này được cai trị chỉ bởi một chân lý. Họ thích được kiểm soát, họ cần được thao túng. Họ yên tâm hơn với một xã hội đầy trật tự do một đám đông chuyên chế thiết lập…”

Read more
Nhìn lại vụ Giáo Trương Nguyện Thành: Thuyết âm mưu, duy “áo làng” “cơ chế Xin Cho” (Quách Hạo Nhiên)

“…một giáo sư với thành tích đầy mình trên trường quốc tế lại không “đủ chuẩn” để làm hiệu trưởng một trường đại học trong nước trong khi đó một kẻ bị tố cáo về tính trung thực cũng như phẩm chất đạo đức của một nhà khoa học chân chính lại chễm chệ trên chiếc ghế Bộ trưởng điều hành quản lý cả nền giáo dục…”

Read more