Giáo dục

Đâu giá trị con người? (Mạc Văn Trang)

“…Hãy làm ra những sản phẩm có ích cho xã hội, tức là tự làm nên giá trị con người mình! Bài viết mới sơ lược, phác thảo một ý tưởng, mong được tranh luận, chia sẻ để làm sáng tỏ một vấn đề rất cơ bản và thời sự ở nước ta hiện nay…”

Read more
Giá của ức (Tuấn Khanh)

”...Dĩ nhiên, lời đồn đãi thì không thể kiểm chứng, nhưng những sự khác biệt cơ bản giữa những bài thơ xuất sắc của ông và những bài thơ thường ngày sau đó khiến cho người ta phải suy nghĩ rất nhiều...”

Read more
Giáo dục ngày một dấn sâu vào tội ác (Chu Mộng Long)

‘…Đất nước muốn giàu mạnh thì phải tạo ra một đội ngũ nhân lực giàu mạnh chứ không phải tìm cách móc túi lẫn nhau. Đồng tiền ăn nên làm ra từ trí tuệ và bàn tay lao động chứ không phải di chuyển từ túi người này sang túi người khác..’

Read more
Giáo dục Việt Nam Bài toán chưa lời giải (Tô Văn Trường)

“…Trong khi chờ đợi chương trình cải cách giáo dục hữu hiệu, có lẽ tốt nhất, thiết thực nhất bây giờ là khuyến khích xã hội làm các việc tốt, việc thiện và nâng cao dân trí, nhằm tạo ra trong xã hội một sự vận động hướng về cái tốt, cái thiện trong mọi lĩnh vực của cuộc sống…”

Read more
Giáo viên “mất dạy” (Nhân Trần)

”..Không còn gì đau đớn hơn một người với tư cách là thầy giáo, làm vấy bẩn tâm hồn của học trò. Tôi rất thích câu nói của một người thầy tôi từng học: Một nền giáo dục hỏng sẽ làm hỏng một thế hệ. Một người thầy hỏng sẽ làm vẩn đục những cuộc đời...”

Read more
Hết U23 rồi, giờ U14 nhé (Mai Sơn)

“…các tác giả cũng cảnh báo các vị ấy rằng chỉ nên “chạm nhẹ vào trí tò mò tự nhiên của các em nhỏ và để chúng nghĩ ngợi sâu xa hơn”. Toát lên qua cuốn sách là sự khơi dậy và khuyến khích đứa trẻ không ngừng thắc mắc…”

Read more
Hơi thở kiều bào (Tưởng Năng Tiến)

“…Sau bà Hằng lại đến ông Phúc: “Tổ quốc lắng nghe hơi thở của bà con kiều bào…” Tôi lậy cả ông lẫn bà, đám dân trôi sông lạc chợ ở Cambodia đã khổ lắm rồi, cho họ xin hai chữ bình an đi!...”

Read more