Giáo dục

Cải tiến chữ Quốc ngữ (Nguyễn Xuân Quang)

“…Biến người Việt thành một dân tộc nói đớt, nói lơ lớ, nói trọ trẹ, nói ngọng như người Trung Quốc nói tiếng Việt chuẩn ngày nay. Cho rằng giúp người ngoại quốc dễ học. Có lẽ chỉ giúp người Trung Quốc hay Nga dễ học tiếng Việt thôi…”

Read more
Chuyện đào tạo tiến (Nguyễn Tiến Dzũng)

“…Những người nói "thích làm TS thì tự bỏ tiền ra mà làm" là chưa thấy điều này: làm tiến sĩ phải hiểu cũng là một công việc, được người ta thuê làm thì mới làm, chứ nghiên cứu sinh trên thế giới ít ai tự bỏ tiền túi ra làm…”

Read more
Chuyện người giáo viên (Nguyễn Hưng Việt)

“…Là giáo viên mà thỏa hiệp với vấn nạn đút lót chạy chọt để được đi dạy thì đấy là người có đạo đức sao được? Một khi người giáo viên thỏa hiệp với cái xấu của chế độ đã là tấm gương xấu…”

Read more
Đào tạo tiến quan trọng? (Lê Luân)

“…Đào tạo tiến sĩ và tăng lương giáo viên, chưa biết có thay đổi được điều gì tích cực hay không, nhưng trước mắt ngân khố quốc gia, vốn đang cạn kiệt, lại sẽ bị thâm thụt thêm nữa và rồi có nguy cơ tạo nên một dòng tham nhũng mới trong việc định cư biên chế…”

Read more
Đâu giá trị con người? (Mạc Văn Trang)

“…Hãy làm ra những sản phẩm có ích cho xã hội, tức là tự làm nên giá trị con người mình! Bài viết mới sơ lược, phác thảo một ý tưởng, mong được tranh luận, chia sẻ để làm sáng tỏ một vấn đề rất cơ bản và thời sự ở nước ta hiện nay…”

Read more
Giáo dục Việt Nam Bài toán chưa lời giải (Tô Văn Trường)

“…Trong khi chờ đợi chương trình cải cách giáo dục hữu hiệu, có lẽ tốt nhất, thiết thực nhất bây giờ là khuyến khích xã hội làm các việc tốt, việc thiện và nâng cao dân trí, nhằm tạo ra trong xã hội một sự vận động hướng về cái tốt, cái thiện trong mọi lĩnh vực của cuộc sống…”

Read more