Giáo dục

Hết thuốc chữa (Đỗ Ngà)

”...Cho nên, đối với ngành giáo dục Cộng Sản thì tất cả đều phải chào thua. Không một chuyên gia giỏi nào, không một nhà giáo dục tài năng nào có thể chữa trị được căn bệnh của ngành này cả...”

Read more
"Từ bục giảng tôi bị đá thẳng xuống... chuồng lợn" (Vũ Ninh)

”...Quả thật sau khi giáo viên hợp đồng tại Hà Nội kêu cứu xã hội mới thấy được nỗi niềm đằng sau của phận giáo viên hợp đồng: Lương thấp, áp lực, công việc bấp bênh. Khi trở về từ bục giảng, rũ bỏ bộ cánh giáo viên, có mấy ai biết được thầy cô của mình đã phải khổ sở, vất vả, leo lắt để mưu sinh?..”

Read more
Ai cho tôi lương thiện? (Lã Minh Luận)

”...Câu nói của Chí Phèo xưa “Ai cho tao lương thiện?”, tưởng chỉ dành cho kẻ tứ cố vô thân nhưng cho đến nay, nó vẫn còn nguyên giá trị với cả những trí thức thực lòng muốn cống hiến cho nhân dân, đất nước...”

Read more
Cải tiến chữ Quốc ngữ (Nguyễn Xuân Quang)

“…Biến người Việt thành một dân tộc nói đớt, nói lơ lớ, nói trọ trẹ, nói ngọng như người Trung Quốc nói tiếng Việt chuẩn ngày nay. Cho rằng giúp người ngoại quốc dễ học. Có lẽ chỉ giúp người Trung Quốc hay Nga dễ học tiếng Việt thôi…”

Read more