Chính trị

Vài suy nghĩ trước thềm Đại hội XIII (Nguyễn Đình Cống)

”...Nếu Đảng ngại đối thoại thì có thể tổ chức các buổi thuyết trình kín, mời một số trí thức phản biện, đến trình bày nhận thức của họ để tham khảo, họ nói đúng thì nghe, họ nói “bậy”, “phạm pháp”, “phạm luật” thì đọc lệnh bắt, đưa ngay ra tòa xét xử, chẳng cần điều tra gì thêm...”

Read more
Vài suy nghĩ về tiến trình dân chủ hóa (Phạm Phú Khải)

”...Khi đã có sự chuẩn bị, có nhân sự khả năng và sẳn sàng nhận lãnh vai trò quan trọng để gây áp lực và tạo chuyển đổi, để vận dụng và lèo lái mọi cơ hội đến vào lúc cần thiết nhất, thì thay đổi, và thay đổi theo chiều hướng tích cực và mong muốn, sẽ xảy ra...”

Read more
Vai trò trí thức trong chế độ XHCN Việt Nam (Thiện Ý)

“…Vì các đảng viên trí thức chính là bộ não của đảng CSVN. Một khi bộ não teo dần, đảng CSVN ngày một suy kiệt, sự tiêu vong của chế độ độc tài toàn trị cộng sản tại Việt Nam sẽ là một tất yếu, vấn đề chỉ còn là thời gian sớm hay muộn mà thôi…”

Read more
Vẫn chưa kế nhiệm tổng thư (Người Buôn Gió)

“…nếu như Nguyễn Phú Trọng chết giữa chừng do tuổi tác cao trong khi vẫn trên cương vị tổng bí thư, cuộc chiến tranh giành quyền lực độc tôn trong đảng CSVN sẽ diễn ra cực kỳ khốc liệt, thậm chí có thể dẫn đến tan rã đảng cộng sản…”

Read more
Vẫn như ông bình vôi (Phạm Trần)

”...ông Trọng, người đã vắng mặt tại buổi họp khai mạc Quốc hội kỳ và cũng không có mặt trong đoàn Quốc hội viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, vẫn một mực muốn Việt Nam phải tiếp tục kiên định và tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Cộng sản, trong lăng kính “đổi mới chính trị” của những “ông Bình vôi”...”

Read more
Venezuela dân chủ giả hiệu (Larry Diamond) (Trích tác phẩm Tinh thần dân chủ, in năm 2008)

”...Đầu năm 2006, Phil Gunson, một nhà báo nước ngoài thường trú ở Caracas, nhận xét: “[Chavez] công khai nói rằng sẽ cầm quyền đến năm 2030, và những người ủng hộ ông ta đã lập kế hoạch viết lại hiến pháp để làm điều đó, trên cơ sở không được làm thất vọng ‘ý chí của nhân dân”..

Read more
Venezuela khủng bố dân biểu (Từ Thức)

”...Cho tới giờ này, Hoa kỳ vẫn chưa có hành động gì cụ thể, lưỡng lự giữa chủ trương tham dự quyết liệt của cố vấn an ninh Bolton, ngoại trưởng Pompeo và chính sách không tham dự của Donald Trump, người đã quyết định rút quân khỏi Afghanistan, Irak...”

Read more
Venezuela “tâm trạng Việt Nam” (Mạnh Kim)

“…Chẳng ai tin chế độ có thể nhượng bộ thay đổi. Trong khi đó, người dân ngày càng thay đổi cái nhìn về chính quyền. Đó là điều căn bản để tạo ra “bào thai” cho một cuộc cách mạng, ít nhất là cách mạng nhận thức…”

Read more
đâu Việt Nam ra nông nỗi này? (Thiện Ý)

“…Người Viết thành tâm mong muốn, đảng Cộng sản Việt Nam cần khởi động tiến trình này càng sớm càng tốt, để giải quyết dứt điểm “cuộc nội chiến ý thức hệ Quốc-Cộng” kéo dài nhiều thập niên qua làm phân hóa và suy yếu dân tộc…”

Read more