Chính trị

PTT Pence vai diễn ‘bad cop’ (Phạm Phú Khải)

“…Điều mà lãnh đạo Trung Quốc lo lắng nhất hiện nay là vẫn chưa thật sự nắm rõ Hoa Kỳ muốn gì. Chỉ đòi hỏi thương mại hay còn các điều khác? Khi đáp ứng đòi hỏi thương mại rồi thì sau đó là gì nữa? Nhượng bộ bao nhiêu mới đủ?..”

Read more
Quay lưng bỏ đảng (Phạm Trần)

”..những khuyết tật kinh niên của đảng CSVN vẫn còn và tình trạng suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã hết thuốc chữa...”

Read more
Quy luật tất yếu (Đỗ Ngà)

“…Liên Xô và Đông Âu đã sụp thì tất 4 thằng còn lại phải sụp. Sự lì lợm chỉ có thể dìm đất nước vào tụt hậu hoặc tiêu vong mà thôi. Không có con đường trường tồn nào cho loại mô hình chính trị độc tài toàn trị cả…”

Read more
Quyền lực bất chính (Phạm Phú Khải)

 “…Chính phủ Úc cũng đã công khai yêu cầu Trung Quốc ngưng các hành động ăn cắp tài sản trí tuệ, bí mật thương mại và thông tin doanh nghiệp mật khác để sử dụng nó cho ưu thế cạnh tranh của mình. Ông Tập là người có tiếng nói sau cùng về các vấn đề mạng và an ninh quốc gia, trong khi đó ông Chu Hoa và ông Trương Kiến Quốc bị giới chức Hoa…”

Read more
Ra tay (Đỗ Ngà)

“…Nếu có tổ chức chính trị đủ mạnh thì nó sẽ càng mạnh hơn nếu có ngọn đuốc tinh thần bất khuất soi đường. Chính vì thế, chính quyền CS sợ nhất là tinh thần bất khuất TNLT Trần Huỳnh Duy Thức trở thành tấm gương…”

Read more
Rung cây dọa khỉ - Tự kỷ ám thị (Phạm Trần)

“…Ngày nay, các thế lực thù địch đã có thêm một phương thức mới để chống phá nhà nước, đó là sử dụng internet, mạng xã hội để tấn công cơ quan, tổ chức, thậm chí còn có thể gây bạo loạn, lật đổ chế độ xã hội…”

Read more
Sáng kiến của Tập, một cái bẫy (Đỗ Ngà)

“…Luật Đặc Khu sẽ chính thức thông qua. Và tất nhiên tiến trình nhượng địa sẽ xảy ra một cách êm xuôi. Đấy chính là gì? Là bán nước từng phần theo đúng lộ trình. Giờ họ đang chuyển giao đấy chứ không phải đợi đến 2020 mới bắt đầu đâu…”

Read more
Sáng kiến Vành đai & Con đường (Mạnh Kim)

“..Điều đáng chú ý là những hoạt động “rộn rịp” chuẩn bị cho sự kết nối “Nhất đới, nhất lộ” của Việt Nam với Trung Quốc đã chìm nghỉm chẳng ai quan tâm giữa những hò reo chiến thắng bóng đá “vỡ òa”. Chẳng ai để ý đến cái thòng lọng Trung Quốc cả…”

Read more