Chính trị

âm của ngày Lễ Tạ Ơn (Tưởng Năng Tiến)

“…Đối với những kẻ “xảo trá với lịch sử, vô ơn với chiến sĩ” thì không có tư cách gì để đại diện cho dân tộc Việt Nam. Họ không được mời tham dự Lễ Kỷ Niệm Một Trăm Năm Kết Thúc Thế Chiến Thứ Nhất, theo tôi, là chuyện chả có gì đáng để phàn nàn cả…”

Read more
Dự án chính trị (Đỗ Ngà)

“…Vaclav Havel thực hiện thành công cuộc Cách mạng Nhung 1989 làm sụp đổ độc tài CS ở Tiệp là dựa vào 2 lợi thế, thứ nhất là dân trí Tiệp Khắc khá cao, thứ nhì là sự khủng hoảng dây chuyền của cả khối Đông Âu kéo theo hiệu ứng Domino…”

Read more
Đa nguyên gì? sao phải đa nguyên? (Đố Ngà)

“…Nếu một chiếc Ferrari mà đem tháo sạch chi tiết điện tử mà chỉ để lại chi tiết cơ khí thì nó chỉ là một cục sắt vô dụng. Cho nên, đất nước này cần phải đa nguyên đa đảng để phát triển. Nếu không đất nước sẽ đi đến con đường suy vong không lối thoát…”

Read more
Đã thập tử nhất sinh chưa? (Phạm Trần)

“…Tuyên giáo đã kêu gọi toàn đảng hãy: ”Kết hợp chặt chẽ cuộc đấu tranh chống “chủ nghĩa chống cộng” và đấu tranh chống “chủ nghĩa cơ hội, xét lại”. Vì chúng thường cấu kết với nhau, dựa vào nhau để chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh…”

Read more
Đặc khu hay mật khu (Phạm Trần)

“…hay đảng CSVN cố ý tạo cơ hội cho Trung Quốc nhảy vào thị trường Việt Nam qua Luật an ninh mạng thì chuyện 3 Đặc khu kinh tế sẽ biến thành 3 Mật khu cũng chỉ trong nháy mắt…’

Read more
Đặc khu kinh tế 99 năm, một bước đi gấp gáp theo lộ trình Thành Đô (Phạm Đình Trọng)

“…Thực chất Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc nhằm hướng tới Tàu Cộng, nhằm mở cửa đón Tàu Cộng. Nhưng để giấu kín ý đồ đó, trong luật, tên Trung Quốc đã được thay bằng “nước chung đường biên giới với Quảng Ninh”. Tài đến thế là cùng!...”

Read more
Đặc san số 1 Cùng bạn đọc (Bauxite Việt Nam)

”...Trong những bài đăng dịp này, chúng tôi cũng chọn đăng lại một ít bài tiêu biểu đã đưa lên trong hai năm 2009-2010, giúp bạn đọc có cơ hội hồi tưởng, chiêm nghiệm lại một vài kỷ niệm đáng nhớ về “cái thuở ban đầu”...”

Read more
Đại hội 13 đi về đâu? (Âu Dương Thệ)

“…Nay họ đang tìm cách đánh lừa nhân dân ta một lần nữa đưa chiêu bài “Khát vọng dân tộc“ làm khẩu hiệu cho các dịp kỉ niệm 100 năm thành lập Đảng (1930-2030) và thành lập nhà nước CS đầu tiên ở VN (1945-2045)!..”

Read more