Chính trị

Giải thích về phương thức “gian lận bầu cử - Gerrymandering” khiến đảng Cộng Hòa tuy được ít phiếu nhưng vẫn thắng (Giao Thanh Pham)

“…Nhưng các bạn đoán thử coi, đảng nào nhất định không chịu bỏ? Cả thế giới. khi tính tóan thắng thua trong bầu cửa, họ đều dùng cách rất đơn giản là ai có nhiều phiếu thì người đó thắng. Thế thì tại sa, nước Mỹ vẫn khăng khăng giữ cái kiểu bầu phiếu kỳ cục này?...”

Read more
Giam dân bán nước (Lê Minh Nguyên)

“…Không người nào trong số những người đấu tranh cho dân chủ bị xét xử hôm nay phải ngồi tù đến hết án - họ sẽ được tự do khi chế độ độc tài này sụp đổ”...”

Read more
Giới trẻ tinh hoa và nhân quyền (Nguyễn Khắc Mai)

“…việc dấn thân của giới trẻ tinh hoa để Lập Quyền Dân cho chính mình và cho đồng bào, thật đáng trân trọng, tự hào. Chỉ những ai vì miếng cơm manh áo thiển cận, chỉ những kẻ cam tâm lệ thuộc, làm tay sai cho ngoại bang để thực hiện chiến lược bành trướng Đại Hán của chúng, mới cho những người dấn thân tranh đấu cho dân quyền và nhân quyền ở Việt Nam là tự diễn biến, tự chuyển hóa, là phản động!...”

Read more
GS Trung Quốc chỉ trích mạnh các chính sách của ông Tập Cận Bình (Vĩnh Thụy)

“…Trong những tuần gần đây, các dấu hiệu cho thấy tâm lý phản đối quyền lực tuyệt đối của ông Tập đã bắt đầu xuất hiện. Nếu như xảy ra chuyện đấu đá lớn trong giới quyền thế, thì có thể hậu quả là tê liệt chính trị và xảy ra bất ổn, thay vì một cuộc tranh luận công khai và tự do hơn”…

Read more
Gửi những “đảng viên nhưng tốt” (Đinh Minh Đạo)

“…trong cuộc đấu tranh để loại bỏ chế độ độc tài cộng sản, hàng vạn đảng viên Đảng Công Nhân Thống Nhất Ba Lan (đảng cộng sản) đã từ bỏ đảng để ra nhập Công Đoàn Đoàn Kết, góp phần vào cuộc đấu tranh không sử dụng bạo lực, chuyển đổi Ba Lan từ thể chế độc tài cộng sản sang thể chế tự do dân chủ…”

Read more