Chính trị

Không tương lai (Trần Quốc Việt)

“…Thử hỏi Việt Nam làm sao có tương lai khi tượng Vua Vi Trùng quốc tế Lê Nin vẫn đứng đấy và xác Vua Vi Trùng quốc nội Hồ Chí Minh vẫn nằm ở trong lăng. Kẻ đứng người nằm này đang ra sức bóp chết tương lai Việt Nam…”

Read more
Kinh tế chính trị gì? (Đỗ Ngà)

“…Kinh tế chính trị vốn là chuyên ngành hay, nhưng Kinh tế Chính trị Marx Lenin nó chẳng mang lại một giá trị trị thực tế nào. Cho nên chính trị độc tài CS chỉ là kẻ mù trước những vấn đề kinh tế đất nước. Kinh tế chính trị Marx Lenin, một giáo trình nên vứt…”

Read more
Làm cũng bại (Đỗ Ngà)

“…Với chính quyền tham nhũng thì mọi chính sách dù hay đến đâu cũng đưa đến thất bại. Vì chính sách đối với người CS, nó là miếng bánh cho mình và cho đồng bọn, không phải cho quốc gia hay dân tộc gì cả…”

Read more
Làm khi không thể đấu tranh ôn hòa công khai? (Vũ Thạch)

“…Chỉ khi nào các cuộc phản đối, đòi quyền sống của dân chúng nổi lên khắp nơi và những kẻ cầm quyền phải đối phó với quá nhiều đám cháy thì lúc đó sợi xích trấn áp đang trói chặt giới hoạt động dân chủ như hiện nay mới bị bỏ rơi hay đứt đoạn…”

Read more
Làm sao chống tham nhũng trong chế đẻ ra tham nhũng? (Bùi Tín)

“…Dù cho có tử hình Trịnh Xuân Thanh, có tuyên án 20 năm tù Đinh La Thăng, có xử tội cả hơn 40 kẻ liên quan các vụ án này mà không thay đổi cơ chế thì rồi sẽ có hàng chục, hàng trăm ngàn Thăng và Thanh mới xuất hiện, tài sản đất nước sẽ còn bị thất thoát như trong thùng không đáy…”

Read more
Lênin, trí thức hay đồ tể? (Từ Thức)

“…Sự thực, việc tập đoàn lãnh đạo CSVN tri ân Lénine cũng không phải vô lý. Họ leo lên cầm quyền nhờ những nguyên tắc của Lénine Lời khuyên quý báu nhất của đồng chí Vladimir Ilitch : muốn tồn tại mãi mãi, Đảng phải biết thẳng tay đàn áp…”

Read more
Liệu phải khai trừ đồng chí Mác đồng chí Ăng-ghen? (Nguyễn Khắc Mai)

“…Đồng chí Mác từng nói và Ăng-ghen đã cho công bố trong Lời tựa tác phẩm của Mác Đấu tranh giai cấp ở Pháp 1848-1850, rằng, không có lý tưởng cộng sản cao đẹp nào cả, chẳng qua đó chỉ là một mệnh đề “trẻ con”, của người sáng lập Chủ nghĩa Mác lúc thiếu thời, và đã vứt bỏ trong cuối đời…”

Read more
Luật đã thông qua, nên tay? (Từ Thức)

“…Luật đã thông qua, phải chăng ván đã đóng thuyền? Không, nếu nhân dân, ý thức được hiểm họa, đứng dậy phản kháng. Nếu sự phản kháng mạnh mẽ, dữ dội như đối với dự luật đặc khu, bạo quyền sẽ lùi bước…”

Read more
Luật Đặc khu: một đạo luật thừa thãi (Nguyễn Quốc Tấn Trung)

“…Vấn đề của Luật Đặc khu tại Việt Nam, cuối cùng, là nó không chỉ nhằm phát triển kinh tế, mà rõ ràng muốn tạo ra những đơn vị hành chính tách biệt với phần còn lại quốc gia, cùng mô hình quản lý hành chính riêng, hệ thống quyền giao đất riêng và thủ tục xuất nhập cảnh riêng…”

Read more