Chính trị

Hội nghị nói dai, nói dài rồi để đó (Phạm Trần)

“…Đáng chú ý là chuyện “học Bác” vẫn dai dẳng chẳng ra trò trống gì đã được công khai chỉ sau 4 ngày kết thúc Hội nghị Trung ương 7, trong đó có 2 vấn đê nan giải về “suy thoái tư tưởng” và “đạo đức xuống cấp” của cán bộ đảng viên đã được đặt lên hàng đầu phải giải quyết…”

Read more
Hu Zhiming, tên ma đầu đại bịp Kỳ 9 (Huỳnh Tâm)

“…Mọi người trong hội trường nhìn Hu Zhiming cảm thấy lạnh mình, trước một tên Hán gian độc ác chưa từng thấy trong lịch sử loài người, chính Hu Zhiming tự nguyện tuyên bố cho mình có đặc quyền hòa tan dân tộc Việt Nam nhập Hán tộc bằng những thủ đoạn tinh vi của Cộng sản Quốc Tế…”

Read more
Hu Zhiming, tên ma đầu đại bịp Kỳ 9 (Huỳnh Tâm) (2)

“…Mọi người trong hội trường nhìn Hu Zhiming cảm thấy lạnh mình, trước một tên Hán gian độc ác chưa từng thấy trong lịch sử loài người, chính Hu Zhiming tự nguyện tuyên bố cho mình có đặc quyền hòa tan dân tộc Việt Nam nhập Hán tộc bằng những thủ đoạn tinh vi của Cộng sản Quốc Tế…”

Read more
Hy vọng đã vươn lên (Định Nguyên)

“…csVN không những không đề cao cảnh giác mà còn mở toang cửa cho người Tàu tràn ngập và khống chế quê hương. Họ là Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc… thời đại. Do đó, csVN còn, đất nước và dân tộc Việt Nam sẽ mất. Toàn dân Việt (nhất là dân trong nước) đã thấy được như thế, chắc chắn họ sẽ hành động. Đó là điều đáng mừng, đó là sự tin tưởng…”

Read more
Khi nào thì đổi vận? (Đỗ Ngà)

“…Chỉ một ngưỡng nhỏ, nếu dân vượt qua nó và nói "Chả lẽ 90 triệu dân thua 1 triệu thằng tham nhũng?". Nhiêu đó thôi thì Việt Nam đã dẹp được chính quyền ăn hại từ lâu…”

Read more
Khi nhà nước không trọng dân, không trưng cầu dân ý thì kết quả tất yếu dẫn đến sự đối đầu giữa dân với giới cầm quyền (Tran Hung)

“…Những biểu hiện gần đây đã cho thấy kết cục bi thảm mà đảng cộng sản Việt Nam phải nhận lấy trong tương lai gần đó là hành động bảo vệ cho sự xâm lược mềm của Trung Quốc, bảo vệ: bauxite Cao Nguyên, formosa, nhiệt điện, Lee&Man, trạm thu phí BOT...và bảo vệ cho bọn quan tham mọt nước sâu dân…”

Read more