Chính trị

Việt Nam tôi còn hay đã mất? (Nguyễn Ngọc Sẵng)

“…Họ đã chuẩn bị sẵn sàng từ ngôn ngữ, cán bộ cai trị được đào tạo tại Tàu, thấm nhuần đường lối chính trị, giải pháp quân sự, nếu “những tên vô ơn bạc nghĩa, những tên phản bội” không thực hiện Hiệp Ước Thành Đô, thì họ sẽ đánh chiếm Việt Nam dễ dàng…”

Read more
Việt Nam trong thế cờ mới của Mỹ (Hiếu Chân)

“…Phong trào đấu tranh của các nhà dân chủ, người bất đồng chính kiến ở trong nước Việt Nam do vậy sẽ phải “đơn thương độc mã” đối đầu với những cuộc đàn áp khốc liệt của nhà cầm quyền Cộng Sản mà không hy vọng có sự hỗ trợ hoặc bênh vực của chính phủ Mỹ trong thời gian tới…”

Read more
Viết trong thời tạm chiếm (Đoan Trang)

“…Ban đầu định viết ngắn – nếu các bạn để ý, có thể thấy ba chương đầu của cuốn sách khá sơ sài so với ba chương còn lại. Về sau tôi nghĩ, đằng nào cũng viết rồi thì cố làm một lần hoàn chỉnh luôn cho rồi…”

Read more
Virus Corona - Thành Đô (Đặng Xương Hùng)

‘…Dũng cảm ở chỗ ông không để người phát ngôn bộ ngoại giao làm điều đó mà đích thân ông làm. Dũng cảm ở chỗ lần này xuất hiện không phải để khoe khoang thành tích mà là « thú nhận với toàn dân điều mà mình bất lực », gián tiếp công nhận sự hèn yếu của mình, của đảng mình…’

Read more
Vladimir ‘bin’ Putin (Ngô Nhân Dụng)

”...Quốc Hội Mỹ phải chuẩn bị những đạo luật xác định rõ như thế nào thì gọi là “Thông đồng vói nước ngoài” trong mùa tranh cử; vì đây vẫn là một điều cấm kỵ tuyệt đối...”

Read more
Vòng Xoáy Suy Vong Của CSVN (Lê Minh Nguyên)

“...Trong tiến trìnhđàn áp hiện tuợng tự diễn biến trong Đảng qua chiêu bài chống tham nhũng, ông Trọngđãtạo ra quánhiều kẻ thù. Những kẻ thù này đang âm thầm liên kết lại và sẵn sàng nổtung cho vỡ đảng để thoát cảnh củi lửa đốt lò. Ông càng đốt lò thì vòng xoáy suy vong càng tăng tốc...”

Read more