TRÍ THỨC LOẠI NÀO MỚI DÁM ĐẤU TRANH CHÍNH TRỊ ?
Dương Thành Tân
Lượt xem: 2865

Trong những chế độ cộng sản, từ Lênin cho đến Mao Trạch Đông đều miệt thị tầng lớp trí thức và so sánh họ như thứ phóng uế của xã hội. Khi chiếm được chính quyền, hạng người đầu tiên bị trừ khử là tầng lớp trí thức.

Read more
Hu Zhiming, tên ma đầu đại bịp - Kỳ 12 (Huỳnh Tâm)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 4079

“…Trong nghiên cứu, những nhà khoa học đã tìm thấy người Cộng sản nào cũng có tên tuổi giả, ngày sinh, ngày tử, nghề nghiệp, và cả địa chỉ chưa bao giờ thực, cũng như đảng viên  "mất tích" họ xem như chưa bao giờ hiện hữu trên đời…”

Read more
Hu Zhiming, tên ma đầu đại bịp - Kỳ 11 (Huỳnh Tâm)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 3324

“…Một trong những đặc tính mô hình tự do và khả năng tái tạo của chuyên chính vô sản. Chủ trương mị dân, tham gia vào quy luật hủy diệt mô hình dân tộc, đây là một bước tiến của đảng Cộng sản đưa Việt Nam vào "Vạn lịch" ngõ cụt của sự đói nghèo để trị…”

Read more
Hu Zhiming, tên ma đầu đại bịp Kỳ 9 (Huỳnh Tâm) (2)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 4146

“…Mọi người trong hội trường nhìn Hu Zhiming cảm thấy lạnh mình, trước một tên Hán gian độc ác chưa từng thấy trong lịch sử loài người, chính Hu Zhiming tự nguyện tuyên bố cho mình có đặc quyền hòa tan dân tộc Việt Nam nhập Hán tộc bằng những thủ đoạn tinh vi của Cộng sản Quốc Tế…”

Read more