Cây súng máy thu hình, sức mạnh của dân chủ (Dương Thành Tân)
Dương Thành Tân
Lượt xem: 328

                “…Nhiều người Việt đang đấu tranh chỉ muốn lật đổ cộng sản thôi chứ không muốn gì thêm. Đối với họ vậy là đủ rồi. Những diễn biến đang xảy ở Ai Cập, Tunisia và Ukraina đang chứng minh mục tiêu này chưa đủ. Xin những ai đã đấu tranh chính trị, xin trình bày luôn cách thức giải quyềt khi nêu ra khuyết điểm của đảng cs…”

Read more
Khi cha mẹ nhóm lợi ích? (Dương Thành Tân)
Dương Thành Tân
Lượt xem: 380

"..Tôi thường thắc mắc tại sao cộng sản Việt Nam lại sống dai đến thế?
Đến khi trở thành cha mẹ, tôi đã tìm ra được một phần trả lời:
Văn hóa Việt Nam đã khiến cha mẹ nuôi dạy con cái như cộng sản mong muốn!..."

Read more
TRÍ THỨC LOẠI NÀO MỚI DÁM ĐẤU TRANH CHÍNH TRỊ ?
Dương Thành Tân
Lượt xem: 1056

Trong những chế độ cộng sản, từ Lênin cho đến Mao Trạch Đông đều miệt thị tầng lớp trí thức và so sánh họ như thứ phóng uế của xã hội. Khi chiếm được chính quyền, hạng người đầu tiên bị trừ khử là tầng lớp trí thức.

Read more
Hu Zhiming, tên ma đầu đại bịp - Kỳ 12 (Huỳnh Tâm)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 876

“…Trong nghiên cứu, những nhà khoa học đã tìm thấy người Cộng sản nào cũng có tên tuổi giả, ngày sinh, ngày tử, nghề nghiệp, và cả địa chỉ chưa bao giờ thực, cũng như đảng viên  "mất tích" họ xem như chưa bao giờ hiện hữu trên đời…”

Read more
Hu Zhiming, tên ma đầu đại bịp - Kỳ 11 (Huỳnh Tâm)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 927

“…Một trong những đặc tính mô hình tự do và khả năng tái tạo của chuyên chính vô sản. Chủ trương mị dân, tham gia vào quy luật hủy diệt mô hình dân tộc, đây là một bước tiến của đảng Cộng sản đưa Việt Nam vào "Vạn lịch" ngõ cụt của sự đói nghèo để trị…”

Read more