Đề ( fb Vien Huynh)
Dương Thành Tân
Lượt xem: 574

“…Thương thay cho những kẻ tôn sùng thần tượng đến mức đánh mất cả lý trí và danh dự bản thân quỳ lạy những sản phẩm của truyền thông…”

Read more