Hu Zhiming, tên ma đầu đại bịp Kỳ 8 (Huỳnh Tâm)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 1067

 “…thể hiện phong cách nghệ thuật giết người kiệt xuất, lừa đảo xã hội bằng mị dân ngoa ngôn xảo ngữ, thực hiện tính cách mạng lưu manh, mọi vận hành theo hư cấu chính sách hành động định hướng duy nhất do đảng lãnh đạo, thao túng sinh hoạt xã hội tự nhiên, lũng đoạn văn hóa bản xứ, Cộng sản chưa bao giờ có tinh thần quốc gia "An bang định quốc"...”

Read more
Đinh La Thăng kết quả của thể chế (Đỗ Ngà)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 1597

“…Đinh La Thăng được sinh ra từ thể chế này thì không lý do gì thể chế này lại không sinh ra vô số Đinh La Thăng khác. Đối với tôi, trừng trị Thăng chỉ là một tin thời sự chứ chẳng làm sạch được tí gì cái bộ máy chính quyền…”

Read more
Bàn về con đường công (Đỗ Ngà)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 705

“…Chỉ riêng khâu rà soát hồ sơ tại PVN thôi thì 12 ngày chưa chắc gì đủ thời gian nói chi kết luận điều tra? Điều này chứng tỏ quy trình tố tụng đã bị Nguyễn Phú Trọng xé bỏ…”

Read more
Hu Zhiming, tên ma đầu đại bịp kỳ 7 (Huỳnh Tâm)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 940

..Tôi tin chắc chắn trong tương lai người Việt nhất định không tha thứ sẽ phán xét Hán Hu Zhiming một cách nghiêm túc, bởi vì ông không thể hoá kiếp Hán thành Việt, lý do ngôn ngữ văn hóa Hán trong con người ông sâu sắc những vấn đề này thuộc bản chất Hán muôn năm không rửa sạch. …”

Read more
Hu Zhiming, tên ma đầu đại bịp - Kỳ 5 (Huỳnh Tâm)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 1332

“…những hoạt động của tôi với quân đội Nhật Bản do chính Mao Trạch Đông hổ trợ bằng mọi phương tiện. Ngoài ra tôi còn thành lập những cơ sở huấn luyện quân cho mọi ngành chuyên môn, đáp ứng chiến trường v.v... Lý Tế Thăm một điệp viên cùng khóa với tôi, phụ trách huấn luyện và hậu cần từ Trung Hoa chuyển vũ khí, lương thực đến Việt Nam…”

Read more