Điều lo lắng kéo dài của Tổng lệnh (Bùi Tín)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 3431

“…tướng Westmoreland hồi 1998 ở Washington DC, ông buồn bã nói rằng, chúng tôi có nghĩ đến cắt đứt đường đó bằng đơn vị bộ binh hay thủy quân lục chiến cỡ sư đoàn, nhưng Lầu Năm góc không duyệt…”

Read more
Chỉ gây họa (Đỗ Ngà)
Hoa Mai Nguyen
Lượt xem: 2482

“…Về con người, nòi giống Việt xem như cũng nát bét. CS đã nặn ra con người trong xã hội này thành những con người vô cảm, dân tộc này thành dân tộc yếu kém so với các dân tộc khác…”

Read more