Sẽ vớt được hay chìm xuống mãi? (Phạm Trần)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 2566

“…liệu Quyết định 99 có khả năng tìm ra manh mối của những khoản tiền khổng lồ đã chạy khỏi Việt Nam, hay sẽ lại cho rằng “chuyện cũ gác lại” để nhìn vào tương lai cho bớt “nhạy cảm”?...”

Read more
Bưng cũng lắm hạng (Đỗ Ngà)
Hoa Mai Nguyen
Lượt xem: 3810

“…Một chính quyền được tạo thành từ những kẻ chỉ nịnh bợ dối trá, chỉ biết làm được lòng cấp trên và kiếm chác cho bản thân thì tìm đâu ra một nhà nước trong sạch?...”

Read more