Bàn về sự phân biệt vùng miền (Đỗ Ngà)
Hoa Mai Nguyen
Lượt xem: 3100

“…Ngày nay các chính trị gia xứ tự do né chuyện phát ngôn phân biệt chủng tộc vì nó hàm chứa sự hằn học trong con người. Rất dễ mất điểm khi tranh cử. Thế giới văn minh hiện nay đang tiến tới xoá bỏ những vết hằn này trong xã hội…”

Read more