Quân đội Việt Nam cần cải tổ, nhưng chưa cần tiền (Phần 2) (Dương Thành Tân)
Dương Thành Tân
Lượt xem: 2161

“…Nếu trên dưới đều đồng lòng áp dụng chiến tranh du kích một cách có bài bản. Nghĩa lả chọn lựa chiến đấu ở những nơi mà quân số đông không thể triển khai, chúng ta vẫn có thể ngang nhiên chống cự và làm tiêu hao nhân lực lẫn tài lực của quân địch…”

Read more
CS đi ngược quyền lợi quốc gia, dân không thể nào hòa hợp với họ được (Đỗ Ngà)
Hoa Mai Nguyen
Lượt xem: 3244

“…chỉ khi người CS rũ bỏ chủ nghĩa CS thì lúc đó chúng ta sẽ như những người anh em. Đấy là hòa hợp hòa giải dân tộc đúng nghĩa, còn ôm khư khư chủ nghĩa hại nước CS thì việc "hòa hợp hòa giải dân tộc" chỉ dừng ở việc hô khẩu hiệu…”

Read more