Đề ( fb Vien Huynh)
Dương Thành Tân
Lượt xem: 2374

“…Thương thay cho những kẻ tôn sùng thần tượng đến mức đánh mất cả lý trí và danh dự bản thân quỳ lạy những sản phẩm của truyền thông…”

Read more
Ưu điểm của Nhà Nước Liên Bang Đức (Đỗ Ngà)
Hoa Mai Nguyen
Lượt xem: 2997

Phân phối quyền lực tại CHLBĐ

“…cho nên nếu hậu CS thì Việt Nam nên tổ chức đơn vị hành chánh theo mô hình nhà nước liên bang để tối ưu hóa lợi thế địa phương. Tránh tình trạng Sài Gòn làm ăn sống chết mà bị Trung ương ngắt hết 80% doanh thu…”

Read more