Hu Zhiming, tên ma đầu đại bịp Kỳ 10 (Huỳnh Tâm)

Lượt xem: 3704

“…Ngày 2 tháng 10 năm 1940, Hu Zhiming vẫn còn nằm trong biên chế của Bát lộ quân Quế Lâm văn phòng Kenong bởi các ủng hộ viên cùng một số người tiếp xúc với lực lượng vũ trang Quế Lâm, Trung Cộng dưới sự bảo trợ bởi Mao Trạch Đông…”

huynhtam058
Hồ Quang (Hồ Tập Chương)

Sáng ngày 04 tháng 11 năm 1942. An ninh Dân Quốc áp tải Hu Zhiming đến phòng thẩm vấn. Thượng Tá Đàm Mẫn () quan sát tù binh Hu Zhiming đang loay hoay ngồi vào ghế bị cáo, nói:

- Tù binh Hu Zhiming (Hồ Quang) không phải người chính trị lương thiện đã cướp bí danh Lin của Nguyễn Ái Quốc, trong Đại hội Thanh niên Thế giới Cộng sản lần thứ VII, phát hiện với tội danh "phản bội đảng". Mao Trạch Đông đứng ra bao che biện hộ, cam kết giáo dục Hu Zhiming phục thiện. Hu Zhimng bị chế tài không được Đại hội chỉ định lãnh đạo Việt Nam. Đương sự không thể chịu được áp lực của lãnh đạo phe đối lập Dimitroff bảo vệ chính sách Mặt trận các vùng thuộc địa.

Phe đối lập Dimitroff trong Cộng sản Quốc tế cảnh cáo Hu Zhiming muốn phục vụ đảng phải thực hiện "Chủ nghĩa thu hút người lao động các nước tư bản chủ nghĩa và thuộc địa. Nếu Hu Zhiming muốn phục hồi quyền lực trước tiên đánh bại một con quái vật Phát xít, con bạch tuộc Phong kiến và thực dân. Nếu Hu Zhiming dựa vào Mao Trạch Đông hay người khác giúp đỡ phát triển cơ sở cách mạng Việt Nam, điều này không thể  được".

Hu Zhiming bị xử lý, giữa quan hệ bè phái Mao Trạch Đông tự đề cao cách mạng bao che Trung Cộng, điều này không thể gọi chung một gói cách mạng Cộng sản Thế giới không khác nào phỉ bán diễn biến cách mạng tháng 10 năm 1917 tại Nga. Muốn củng cố chính mình phải trung thành Lenin-Karl Marx, như thế mới có tiếng nói đóng góp, và không thể thiếu tính cách mạng Cộng sản thế giới. (Biên bản Đại hội VII Cộng sản Quốc tế ngày 18 tháng 8 năm 1935).Trong khi ấy thực chất người Cộng sản mang não trạng tâm lý nỗi thù hận, gây nội chiến huynh đệ tương tàn làm thương tổn, bất hạnh, cho quốc gia xấu hổViệt Nam.

Hôm nay, đề nghị bị cáo (Hu Zhiming) phân tích nội tình hai đảng Việt Cộng và Trung Cộng, chúng tôi muốn biết qua nhân chứng sống.

huynhtam059

Tù binh Hu Zhiming bị sốc tâm lý không ngở Đàm Mẫn có trên tay tài liệu bí mật "Biên bản Đại hội VII Cộng sản Quốc tế ngày 18 tháng 8 năm 1935." Hu Zhiming sửa lại tư thế phát biểu theo đề nghị:

- Thưa quý ngài, không nên xem thường Mao Trạch Đông, đương sự có lắm tài lừa đảo mà mọi người khó hiểu thấu, dễ dàng áp đảo được đối phương, chính tôi một trong những đệ tử phục tùng trung thành Mao.

Chẳng vậy mà, trước khi lên đường đến tỉnh Cao Bằng Việt Nam, phải lên Diên An tham khảo mệnh lệnh của Mao và Trung ương đảng, về hình thức, lãnh đạo tương lai nước Việt Nam họp kín với một số cố vấn, trong bầu không khí "băng giá".Mao Trạch Đông dùng những lời lẽ giáo điều Cộng sản, và đao to búa lớn để hù dọa những ai phản bội quan điểm đảng, thậm chí trong buổi họp Mao còn mắng tôi như trẻ con, cho rằng "chưa khai thác hết tiến trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc, chưa phát hiện hết, thu lấy những cái còn ẩn giấu hoặc chưa được tận dụng toàn bộ hồ sơ cái chết Nguyễn Ái Quốc tại nhà tù Hồng Kông. Tôi đồng quan điểm với Maoliên kết với đồng minh bí mật quân Nhật, bán rẻ quốc gia Việt Nam bảo vệ sự sống còn của đảng càng làm lộ rõ tính quyết định hủy hoại quốc gia này, thêm vào đó những nỗ lực tuyên truyền có tính lật lọngsai sự thật, dù có phản bội lương tâm của con người, Cộng sản vẫn phải thi hành theo quan điểm của đảng trên hết.

Trong buổi họp, Mao Trạnh Đông chỉ vào mặt tôi (Hu Zhiming) có lời đe dọa sẽ thay thế Nguyễn Ái Quốc, "bởi Hồ Tập Chương chưa đủ già dặn, và quá nhu nhược". Hôm ấyMao Trạch Đông chuyển 1/4 cơ quan Mật Vụ SSM và hai Sư đoàn bổ xung đến Cao Bằng viện cớ bảo vệ chế độ mật khu Việt Minh, quả nhiên một sức ép vào dân tộc Việt Nam. Mao Trạch Đông bí mật triển khai quân đội tại biên giới, đưa quân vào lãnh thổ Việt Nam, tôi (Hu Zhiming) chỉ là bù nhìn hay bình phong cho cuộc cướp nước Việt Nam, cũng rất mạy nhân dân Việt Nam không phát hiện mưu đồ của Trung Cộng, nhờ vậy tiến hành thuận lợi không bị trở ngại nào. Lệnh của Mao ban ra, tôi (Hu Zhiming) không được do dự phải thi hành theo chủ trương "ra tay cướp chánh quyền phong kiến"khi thời cơ thuận lợi. Đứng trước trung ương đảng, tôi (Hu Zhiming) hạ quyết tâm "không do dự hay yếu đuối và không mang theo cay đắng".Nhờ đầu óc thực tiễn Cộng sản, tôibình tĩnh và quyết tâm chứngminhvị trí nguyên thủ nước Việt Nam trong tương lai được Mao Trạch Đông tin cậy. Trung ương đảng tiến hành bảo vệ danh tính cách mạng của tôi trong bất cử mọi thời điểm tạo thuận lợi cho công việc cách mạng tại Việt Nam.

Mao Trạch Đông truyền lệnh từ Diên An (Yan'an) mở cửa mọi cơ sở, trung tâm cách mạng đón tiếp Hu Zhiming, tạo mọi điều kiện hoạt động. Tháng 11 năm 1940, tư lệnh Diệp Kiếm Anh  (Ye Jiangying -葉劍英) làm Phó Chủ tịch Liên minh Cách mạng Việt Nam, bí mật đi liên lạc tỉnh đảng ủy Liễu Châu (柳州), Quế Lâm (桂林), Hồ Nam (湘桂) Quảng Châu (广州) và Hàn Dương (經衡陽).

Trong thời gian bí mật, tôi (Hu Zhiming) bí danh Hồ Quang (胡光), phục vụ với tư cách thành viên Bát Lộ quân Quế Lâm làm giám đốc danh dự tại Văn phòng Cứu Hộ địa chỉ chùa Dragon King – Long Vương Miếu (龍王廟), đường số 8, huyện Tĩnh Tây, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam, đặc trách công tác cách mạng Việt Nam đồng thời hỗ trợ Trung Quốc liên kết Nhật Bản và tham gia vào cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít Thế giới.

huynhtam060

Hu Zhiming, bí danh Hồ Quang (胡光) được đảng phối trí sống tại Chùa Dragon King - Long Vương Miếu (龍王廟), đường số 8, Làng huyện Tĩnh Tây, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Nguồn ảnh: Huỳnh Tâm. [1] 住在靈川縣定江鄉路莫村的龍王廟.

Thượng Tá Đàm Mẫn () đưa ra một hồ sơ mới về Nguyễn Tất Thành hy vọng Hu Zhiming xác định sự thật bên trong tài liệu người giả việc giả, nói:

- Mời bị cáo Hu Zhiming cho biết sự thật-hư trong tài liệu này, thường gây ra những nghi vấn chưa được đồng thuận trên một quan điểm, hy vọng bị cáo người trong cuộc đã từng tự nhận xác chết của Nguyễn Tất Thành, hóa trang thành Hu Zhiming hôm nay, vậy mời bị cáo trình bày trung thực.

huynhtam061

huynhtam062

Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc) thành viên của Cộng sản Paris tham dự Đại hội Thanh niên Thế giới Cộng sản lần thứ IV, tại Matxcova 1924. Cá tính của Nguyễn Tất Thành bon chen cố cầu danh mưu lợi. Nguồn ảnh: Huỳnh Tâm.

Tù binh Hu Zhiming đưa tay lên thể hiện lời nói trung thực:

- Thưa quý ngài, tôi (Hu Zhiming) hy vọng lời nói của tôi một lần nữa trong sáng. Phải chi trong tương lai, những người tầm thường cũng có thể hiểu tôi không phải Nguyễn Ái Quốc. Những tài liệu trên đã đủ chứng minh quan điểm Nguyễn Tất Thành hoàn toàn khác với tôi trong những Đại hội Thanh niên Thế giới.

Hu Zhiming cho biết thêm về hoạt động trong thời gian qua chưa bao giờ tiết lộ:

- Tháng 9 năm 1940, Mao Trạch Đông thông báo Quốc Dân Đảng tổ chức cuộc họp bí mật thành lập "Liên minh Độc lập Việt Nam" được gọi là mặt trận "Liên Minh", một đế chế thống nhất của người Đông Dương, tại Làng Mo, thị trấn Dingjiang, huyện Lingchuan, tỉnh Quảng Tây. Việc thành lập Văn phòng Liên đoàn Độc lập Việt Nam, do Hồ Học Lãm (胡學覽) làm Chủ tịch, Phạm Văn (范文) thư kỳ và Phó Chủ tịch.

Với sự hiện diện của : Phùng Chí Kiên (馮志堅),Vũ Anh (武英),Phạm Văn Đồng (范文同), Hoàng Văn Huân (黃文歡), Sầm Hồng Hồng (岑红红), Ngô Nguyên(吴源), Hu Zhiming (胡志明),Vũ Nguyên Giáp (武元甲),Nguyễn Hải Thần (阮海臣),Vũ Hải Thu (武海秋),Hồ Diệc Nam (胡亦南),Hoàng Quốc Khanh (黃國卿),Lữ Hồng Tú  (呂洪秀), và những người khác, cùng tham dự cuộc họp.

huynhtam063

Hu Zhiming cùng những cố vấn chính trị và quân sự, mở cuộc họp bí mật tại Làng Mo, thị trấn Dingjiang, huyện Lingchuan, tỉnh Quảng Tây. Mục đích cướp tổ chức "Liên minh Độc lập Việt Nam". Nguồn: Huỳnh Tâm.

Cuộc họp vạch ra kế hoạch sẵn sàng đề xuất vũ trang nổi dậy nắm bắt quyền lực, cuộc họp quyết định giữ nguyên du kích và thiết lập các vùng căn cứ cách mạng, và thảo luận các vấn đề về sự trở lại của Pháp. Sau đó họ chấp nhận đề nghị CPC của Trung Cộng tổ chức các lớp đào tạo cán bộ tại Tĩnh Tây.

huynhtam064

Hu Zhiming và tướng Trần Canh cố vấn những quân đoàn Trung Cộng tại mật khu SR (Cao Bằng), Việt Nam. Nguồn: Trích trong đoạn clip video Hồi ký Lưu Thiếu Kỳ và Hu Zhiming 2/1941Nguồn: ĐCSTQ.

Ngày 2 tháng 10 năm 1940, Hu Zhiming vẫn còn nằm trong biên chế của Bát lộ quân Quế Lâm văn phòng Kenong cùng với một số người tiếp xúc với lực lượng vũ trang Quế Lâm, Trung Cộng dưới sự bảo trợ của Mao Trạch Đông.

Hu Zhiming (胡志明) tiếp nhận lệnh của Mao Trạch Đông gửi đại diện Trần Tử Chương (Chen Zaizhang - 陳子彰), đến Trùng Khánh để tham dự cuộc họp khai mạc của "Hiệp hội các nền Văn hóa Phương Đông", cũng lúc tổ chức chi nhánh "Cộng sản Việt Nam chống Hành vi Quốc gia và chống xâm lược". Hu Zhiming về lại Quế Lâm tham gia đấu tranh chống lại chủ nghĩa phát xít, và văn phòng Bát lộ quân Quế Lâm chuyển một 1/4 quân đến Cao Bằng Việt Nam hổ trợ chiến dịch cướp chính quyền Việt Nam, nguỵ trang danh nghĩa "Phong trào Giải phóng Nhân dân Việt Nam", thực chất những lực lượng của Hu Zhiming do Trung Cộng sinh ra. Hu Zhiming còn kêu gọi nhân dân Việt Nam, đứng lên giúp Trung Cộng chiến đấu cũng như đóng góp bí mật tài vật cho các lực lượng vũ trang của Trung Cộng.

Hạnh Đường, 17/1/2018
Huỳnh Tâm