Kẻ lùn người cao (Hoa Mai Nguyên)

Lượt xem: 1591

“…Đôi khi kẻ đó đi hầu đôi bên.
Lúc thì bám lấy nước bên.
Khi thì hắn chạy sang bên Hoa Kỳ.
Đúng là cái kẻ mặt lỳ.
Ngươi làm thủ tướng, nước nghèo vì ông…”

 

Kẻ lùn đứng với người cao.
Đứng trên chiếc ghế muốn cao bằng người
Phúc lùn, văn hoá càng lùn
Đi đứng ngoẹo cổ khác gì nông dân.

Kẻ lùn chỉ nghĩ quẩn quanh.
Trong hai người đó kẻ lùn ranh hơn.
Kẻ lùn khôn lỏi, khôn lanh.
Cái khôn kiểu đó khôn trò trẻ ranh.

Kẻ lùn đứng cạnh người cao.
Trong hai người đó người nào giỏi hơn.
Một người thì ở phía trên.
Kẻ kia khúm núm đi đêm với Tầu.

Đôi khi kẻ đó đi hầu đôi bên.
Lúc thì bám lấy nước bên.
Khi thì hắn chạy sang bên Hoa Kỳ.
Đúng là cái kẻ mặt lỳ.
Ngươi làm thủ tướng, nước nghèo vì ông.

Hoa Mai Nguyen
19/11/2017

justintrudeau_nguyenxuanphuc
Ảnh biếm họa (photoshopped)