Dậy đi... ( Hoa Mai Nguyên)

Lượt xem: 1965

Chần chừ chi mà sao không đứng dậy.
Cá đã chết biển xanh nay ô nhiễm.
Hãy đứng lên nếu ta là người Việt.
Quyết đấu tranh chống bọn giặc nhà.

day_ma_di01

Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi.
Nhân dân ta đói khổ lâu rồi. 
Đảng độc quyền trên mọi miền đất Việt.
Đảng hiên ngang cướp đất ban ngày.

Đất của dân cho thuê đi hết.
Dân vùng dậy chúng dùng công an.
Nghe dân kêu mà thấy đau lòng.
Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi.

Chần chừ chi mà sao không đứng dậy.
Cá đã chết biển xanh nay ô nhiễm.
Hãy đứng lên nếu ta là người Việt.
Quyết đấu tranh chống bọn giặc nhà.

DẬY MÀ ĐI HỠI ĐỒNG BÀO ƠI
Hoa Mai Nguyen
08/11/2017