Cuộc sống con người (Hoa Mai Nguyên)

Lượt xem: 1608

Chúng ta cùng một Mẹ.
Xin chớ hoài đá nhau.
Hãy cùng nhau đoàn kết,
Dựng xây lại nước nhà.

vietnam_danguyen01

Thời gian sẽ trôi đi.
Cuộc đời rồi cũng hết.
Kế tiếp thế hệ sau.....
Sống sao cho nó đúng.

Đừng sống nhục sống hèn..
Hãy sống đúng lương tâm.
Và đứng thẳng cao mình.
Tiến nhanh về phía trước.

Đừng bán rẻ lương tâm.
Bằng những trò tội lỗi.
Hãy sống cho chính đáng.
Đúng bản chất con người.

Biết thương yêu dân tộc.
Như yêu chính thân mình.
Thấy nỗi đau dân tộc.
Khác chi đau chính mình.

Chúng ta cùng một Mẹ.
Xin chớ hoài đá nhau.
Hãy cùng nhau đoàn kết,
Dựng xây lại nước nhà.

Hoa Mai Nguyen
18/04/2015

Xem thêm