Sự phát triển đất nước qua thể chế dân chủ đa nguyên (Hoa Mai Nguyen)

Lượt xem: 1662

“…Đất nước Việt Nam chỉ có một cách duy nhất là vứt bỏ thể chế độc tài, đi đến dân chủ thì lúc đó VN mới có thể bước ra thế giới bên ngoài để tạo niềm tin cùng hợp tác và phát triển với các nước dân chủ trên thế giới…”

tudo_danchu_danguyen
Ảnh minh họa. Nguồn internet

Khi đã nói tới sự phát triển của một đất nước, đó là một sự liên đới để thay đổi liên tục và kéo dài trong thời gian, cho phép sử dụng mỗi ngày hữu hiệu hơn tài nguyên và nhân lực, đem lại cho một quốc gia lợi tức ngày một lớn hơn và cho con người có cuộc sống mỗi ngày một cao hơn về cả vật chất cũng như tinh thần.

Phát triển là một khái niệm tương đối. Một quốc gia được coi là phát triển khi đạt được thành tích cao trên thế giới về lợi tức bình quân thu nhập với mức lương cao cho một đầu người, ví dụ như những đất nước Đức Canada, Hoa Kỳ, Thụy Điển, Na Uy, v.v

Nói đến những quốc gia phát triển kinh tế vững mạnh phải kể đến một số nước ở Châu Âu và Hoa Kỳ sau khi xã hội đạt được những nền tảng trên dân chủ được thành lập. Nguyên nhân đã làm nảy sinh ra sự phát triển là trọng lượng của nhà nước trong đời sống thường ngày được giảm nhẹ, một hiến pháp dân chủ và ổn vững được thượng tôn, luật pháp thay thế cho các quyết định tùy tiện của người cầm quyền, con người được tôn trọng và bảo vệ, kinh tế hoạt động theo qui luật của thị trường, hoạt động kinh doanh tôn vinh buôn bán và trao đổi được đề cao, ý kiến và sáng kiến được khuyến khích và tưởng thưởng, lợi nhuận được nâng lên hàng một giá trị.

Một xã hội dân chủ các nghành nghề luôn được chính phủ quan tâm và nâng đỡ như giáo dục, y tế, gia cư, và cơ sở hạ tầng, khi họạt động kinh tế mạnh cùng với thiết bị máy móc hiện đại, môi trường sinh sống sẽ trở nên sạch và đẹp, các phương tiện di chuyển trở nên dễ dàng, thông tin, học hỏi và giải trí cũng trở nên dồi dào.

Ngược lại với sự kém phát triển của đất nước là những thách thức kinh tế kéo dài từ các chính phủ tiền nhiệm, như thâm hụt ngân sách nặng nề, bội chi thường xuyên, không còn chỗ cho đầu tư phát triển, nợ công cao và tăng nhanh, nợ xấu cao tạo rủi ro cho hệ thống tài chính ngân hàng, doanh nghiệp làm ăn khó khăn, giải thể nhiều… cộng thêm những bất lợi về thiên tai ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp, làm giảm thiểu tốc độ tăng của nền kinh tế.

Những bức xúc xã hội như dân oan, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, gia tăng phân hóa giàu nghèo, tệ nạn xã hội, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, chạy quyền chạy chức, giảm sút chất lượng dịch vụ xã hội, tăng phí giao thông, phí y tế… tạo sức ép đối với cuộc sống người dân, làm mất lòng tin vào chế độ.

Khi tệ nạn tham nhũng tại một đất nước có nhiều cũng là một nguyên nhân chính để làm cản trở cho một sự phát triển đất nước.
Tại VN có thể khẳng định một điều rằng tham nhũng là người có chức vụ, quyền hành như cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân đội và công an, họ biến nhân dân trong quần chúng trở thành những nạn nhân trong một xã hội có nhiều tệ nạn tham nhũng .
Vì vậy đất nước VN muốn có một sự phát triển bền vững trong tương lai, thì trước hết chúng ta phải cùng nhau lên tiếng tranh đấu để làm thay đổi chính sách của một thể chế độc tài, đã làm cho đất nước ngày càng lụn bại trên con đường phát triển đất nước.

Kinh nghiệm trên thế giới cho thấy chưa có một đất nước nào với một thể chế độc tài mà dẫn dắt đất nước trở thành một quốc gia văn minh và phát triển mạnh mẽ qua các ý kiến đóng góp của mọi tầng lớp trong xã hội. Nhưng chỉ thấy những đất nước với thể chế độc tài làm cho dân tộc trở nên đói nghèo và lạc hậu so với các nước dân chủ trên thế giới.

Hiện nay con người VN vẫn còn nhiều người có tâm lý an phận thủ thường, hàng ngày chỉ lo những công việc làm ăn, đối với vấn đề liên quan đến chính trị thì không quan tâm, cho rằng đó là một sự cao xa, nhưng thực tế nó là những quyền lợi sát nách ở bên cạnh ta, như an sinh xã hội, y tế, xăng dầu, điện nước v.v. Có lẽ sự nhận thức của nhiều người chưa được cao vì bộ máy tuyền truyền của một chế độ CS độc tài đã tuyên truyền và giáo dục dối trá quá lâu.

Cho nên muốn phát triển quốc gia vững mạnh, cần phải có một sự đoàn kết và phát huy tiềm lực mọi người. Chúng ta cần có một không gian tự do sáng tạo, tự do trao đổi những ý kiến qua những không gian mở mà không bị hạn chế, được tôn trọng trong một xã hội dân chủ, đa nguyên

Đất nước Việt Nam chỉ có một cách duy nhất là vứt bỏ thể chế độc tài, đi đến dân chủ thì lúc đó VN mới có thể bước ra thế giới bên ngoài để tạo niềm tin cùng hợp tác và phát triển với các nước dân chủ trên thế giới. Với một thể chế Dân chủ chúng ta tạo nên một cơ chế điều hành với nhiều người ở các đảng phái khác nhau, nhưng tất cả cùng làm chung trong một guồng máy. Lúc đó chung ta sẽ có nhiều cơ hội giám sát và giúp đỡ lẫn nhau nhằm một mục đích chung, cho một đất nước phát triển tốt đẹp, xã hội công bằng, kinh tế ngày một đi lên, tiếng nói chính trị có hiệu lực trên các phương diện. VN sẽ cải thiện dần trên con đường phát triển, hội nhập một ngày bền vững

Hoa Mai Nguyen
19/09/2017

* Tham khảo “Thử thách và Hy Vọng” THDCĐN