TRƯỞNG CÔNG AN XÃ:( Hoa Mai Nguyen)

Lượt xem: 2036

“…Một thằng mép ria.
Tung hoành ngang chợ.
Dọa nạt đàn bà.
Chửi bới lộng hành…”

cuda_tuyetvoi

Cú đã tuyệt vời.
Bên lề hàng chợ.
Dọa nạt các mợ....
Đá thúng đụng nia.

Một thằng mép ria.
Tung hoành ngang chợ.
Dọa nạt đàn bà.
Chửi bới lộng hành.

Coi vẻ ta đây.
Một thằng trưởng xã.
Máu mặt anh hùng.
Ở nơi xó chợ.

Nếu mày không sợ.
Hãy ra biên cương.
Dùng chí kiên cường.
Đánh nhau với giặc.

Biển đảo ngoài khơi.
Đang chờ mày đó.
Loại mày ra đó.
Thấy giặc thừ xa.

Té đái ra quần.
Mặt xanh đít nhái.
Khấu vái ông bà.
Mong ra giúp đỡ.

05/10/2017
Hoa Mai Nguyen