Hãy cùng nhau đứng dậy - Hoa Mai Nguyen

Lượt xem: 3397

Chúng ta chỉ còn.
Một cách đứng dậy.
Đập tan cộng sản.
Xóa bỏ độc tài.

 

Biết rồi khổ lắm...
Nhưng vẫn nói mãi.
Dân cũng biết nhiều.
Nhưng chưa đứng dậy.

Tại sao như vậy?
Cộng sản che đậy.
Tội lỗi lừa dân.
Qua trò đổi mới.

Chuyển đổi mô hình.
Thực tình bọn chúng.
Tham nhũng vét vơ.
Bạc tiền đầy túi.

Nhân dân biết rồi.
Lẽ nào làm ngơ.
Nước mắt cạn kiệt.
Bởi đám tham quan.

Chúng ta chỉ còn.
Một cách đứng dậy.
Đập tan cộng sản.
Xóa bỏ độc tài.

Hướng tới tương lai.
Mai này sáng lạng.
Bởi vì quét sạch.
Chủ nghĩa điêu tàn.

Ngàn năm ghi nhớ.
Sử sách ghi ơn.
Con cháu nhớ ơn.
Công ơn các bạn.

Hoa Mai Nguyen
07/10/2017