Ngược với nhà nước phúc lợi, CS đang gây bất công Hội ngày càng lớn (Đỗ Ngà)

Lượt xem: 2081

“…Nhà nước phúc lợi là bạt đồi núi lấp hồ, còn nhà nước CS làm điều ngược lại, móc hồ ao đắp lên đồi cao. Còn CS thì đất nước còn khốn cùng…”

congly02

Nhà nước phúc lợi là nhà Nước có một chính phủ đóng vai trò thúc đẩy phúc lợi xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Nó dựa trên nguyên tắc bình đẳng về cơ hội, phân phối công bằng tài sản và trách nhiệm với những người không đảm bảo đời sống tối thiểu.

Trước hết là công bằng về cơ hội. Vấn đề này nó liên quan đến nhiều thứ, nhưng bắt đầu từ cơ cấu kinh tế trong một đất nước.

Thứ nhất, sự can thiệp của chính phủ vào kinh tế phải ở giới hạn chính sách không được thọc tay vào làm kinh tế để cướp mất cơ hội của doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Vì kinh tế nhà nước là kinh tế dựa lưng quyền lực, mà lại dựa vào cả bộ máy nhà nước với quyền lực khổng lồ, còn kinh tế tư nhân dựa vào năng lực đấu sao lại? Đây rõ ràng là sự mất công bằng về cơ hội giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp.

Thứ nhì, các doanh nghiệp mang danh ngoài quốc doanh nhưng cũng dựa vào quyền lực chính trị cá nhân, những cá nhân mà có thể ra chính sách để phục vụ lợi ích của nhóm lợi ích, loại doanh nghiệp này sao đấu thì doanh nghiệp chân chính sao đấu lại? Đây lại là một sự mất công bằng về cơ hội giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp.

Mất công bằng cơ hội giữa cá nhân và cá nhân sẽ tồn tại cùng với sự mất công bằng về cơ hội giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp như hình với bóng. Vì sao? Vì 2 loại doanh nghiệp dựa hơi quyền lực kia chủ yếu chỉ tuyển người thân hữu, gởi gắm, đút lót nên đấy là nơi tạo ra mất công bằng cơ hội giữa người với người. Còn lại những doanh nghiệp chân chính không dựa quyền lực thì tuyển người có năng lực để tạo ra sản phẩm với giá phải chăng nhất để họ tồn tại. Nhưng trong sân chơi kinh tế quốc nội, doanh nghiệp chân chính ngày càng khó khăn vì bị 2 loại doanh nghiệp kia ngày một lấy mất cơ hội. Vì thế bất công trong cơ hội trong xã hội này chỉ có ngày một tăng chứ không giảm.

Vấn đề phân phối công bằng là gì? Nghĩa là chính phủ thu tiền thuế của dân, khai thác tài nguyên quốc gia, ngoài lo chi tiêu chính phủ để bộ máy nhà nước hoạt động thì họ còn phải đầu tư công gồm đầu tư hạ tầng cơ sở để phục vụ kinh tế xã hội thì họ còn đầu tư an sinh xã hội để phục vụ việc học hành, chăm sóc sức khỏe cho dân và trợ cấp dân lúc khó khăn. Nói cho cùng những thứ này là lấy tiền dân phục vụ lại cho dân.

Như vậy ta thấy dòng thu của chính phủ đã chi cho 2 luồng, luồng thứ nhất là chỉ tiêu cho chính phủ, và luồn thứ 2 là phục vụ lợi ích nhân dân và cho nền kinh tế. Trong 2 luồn trên đều 2 luồng chi hữu ích. Tất cả đều phục vụ đất nước.

Nhưng luồng chi của chính phủ Việt Nam đã bị nắn dòng, những luồng chi hữu ích được nắn cho chảy vào thứ vô ích. Thứ nhất họ cắt hẳn nguồn đầu tư phúc lợi để lấy tiền đó chi cho bộ máy Đảng, một bộ máy ăn hại không vai trò trong bộ máy nhà nước. Thứ nhì nguồn đầu tư hạ tầng cơ sở bị xén đi rất nhiều do tham nhũng, luồng này rót vào túi riêng quan chức để cho con du học và mua nhà Âu Mỹ. Luồng thứ 3 là họ ngắt thuế dân để bù lỗ cho doanh nghiệp quốc doanh thua lỗ.

Như vậy Nhà nước CS không hề tiến về hướng nhà nước phúc lợi mà họ đã đi ngược lại. Họ sẽ là nhà nước gây bất công xã hội với hố ngăn cách giàu nghèo ngày càng lớn. Nghèo bị khai thác không có điểm dừng, số tiền đó thay vì phục lại cho dân nghèo thì họ lại cho chảy vào túi kẻ có quyền và thân hữu. Nhà nước phúc lợi là bạt đồi núi lấp hồ, còn nhà nước CS làm điều ngược lại, móc hồ ao đắp lên đồi cao. Còn CS thì đất nước còn khốn cùng.

Đỗ Ngà

Nguồn: facebook.com/permalink