Đại hội 13 đi về đâu? (Âu Dương Thệ)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 500

“…Nay họ đang tìm cách đánh lừa nhân dân ta một lần nữa đưa chiêu bài “Khát vọng dân tộc“ làm khẩu hiệu cho các dịp kỉ niệm 100 năm thành lập Đảng (1930-2030) và thành lập nhà nước CS đầu tiên ở VN (1945-2045)!..”

Read more